Suntiot

Suntion työhön kuuluu seurakunnan tilojen valmistelu jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten. Suntio muun muassa avustaa tilaisuuksissa pappia ja kanttoria, ohjaa tilaisuuksiin osallistujia ja huolehtii tilaisuuksien käytännön sujumisesta.


suntio-vahtimestari - kyrkvaktmästare-vaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling