Suntiot

Suntion työhön kuuluu seurakunnan tilojen valmistelu jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia (esimerkiksi kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen) varten. Suntio muun muassa avustaa tilaisuuksissa pappia ja kanttoria, ohjaa tilaisuuksiin osallistujia ja huolehtii tilaisuuksien käytännön sujumisesta.


Kidist Ruisaho

suntio-vahtimestari - kyrkvaktmästare-vaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling


Ilkka Vasalampi

suntio - kyrkvaktmästare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling