Nainen rukoilee.

Rukoillaan yhdessä

Rukousaiheesi voi olla iso tai pieni, kiitos tai pyyntö.

Voit lähettää rukouspyynnön, jos haluat, että asiasi puolesta rukoillaan osana jumalanpalveluksen yhteistä esirukousta.

Jokaisen pyynnön puolesta rukoillaan. Pyyntöjä ei välttämättä lueta jumalanpalveluksessa kokonaisuudessaan tai sanasta sanaan, vaan pyynnöt kootaan yhteiseksi rukoukseksi.