Hautaustavat

Annan hautausmaan muistokivi yhteiseen muistolehtoon ja sirottelulehtoon haudatuille.Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Uurna- ja tuhkahautaaminen on yleistynyt Kokkolassa, ja se vaatii vähemmän maa-alaa kuin arkkuhautaus. Yksittäiset uurnahautaamiselle tarkoitetut uurnahaudat, joihin sijoitetaan oma muistomerkki, lunastetaan määräajaksi kuten arkkuhaudat. Uurnahaudassa on 4-6 uurnapaikkaa yhdessä tasossa. Uurnahautauksessa uurna lasketaan hautaan, samoin kuin arkkuhautauksessa arkku.

Muistolehtoon haudattaessa tuhka tai uurna haudataan yhteisen hauta-alueen yhteen hautasijaan. Seurakunta hallinnoi muistolehtoa, joten hautasijan hautaoikeutta ei lunasteta määräajaksi. Tuhka tai uurna haudataan muistolehtoon vain sulan maan aikana seurakunnan toimesta, eivätkä omaiset ole mukana hautauksessa. Omaisille ei kerrota muistolehtoon haudatun tuhkan tarkkaa paikkaa.

Annan hautausmaan keskusaukion läheisyydessä on muistolehdon yhteismuistomerkki, johon omaiset voivat tilata seurakunnalta muistolaatan. Muistolaatta tilataan Kokkolan seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Arkkuhautaus; siunaaminen Marian kappelissa

Hautaan siunaaminen tapahtuu useimmiten siunauskappelissa.  Arkku on valmiina siunauspaikalla kuten myös kukkalaitteet, jotka omaiset ovat tilanneet ennalta siunaustilaisuuteen. Saattoväen päällysvaatteet säilytetään kappelin eteistiloissa, josta ne noudetaan siunaustilaisuuden päätyttyä. Tämän jälkeen kantajat asettuvat paikalleen ja arkku siirretään saatossa haudalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan. Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat mukana hautaan siunaamisessa.

Arkkuhautaus; siunaaminen kirkossa

Jos hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, omaiset kantavat arkun noin puoli tuntia ennen siunaustilaisuuden alkua kirkkoon. Tilaisuuden päätyttyä omaiset siirtävät arkun joko kantaen tai arkkuvaunua käyttäen vainajien kuljetusautoon. Vainaja siirretään autolla saatossa hautausmaalle. Suntio opastaa omaisia tarpeen mukaan. Omaisten on hyvä sopia etukäteen käytännön järjestelyistä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat mukana hautaan siunaamisessa.

Tuhkahautaus; siunaaminen kappelissa tai kirkossa

Hautaan siunaaminen on tuhkahautauksessa samanlainen kuin arkkuhautauksessa. Jos siunaustilaisuus on Marian siunauskappelissa, tilaisuuden päättyessä vainajan arkku jää kappeliin ja saattoväki lähtee muistotilaisuuteen. Jos hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa, siunaustilaisuuden päätyttyä arkku siirretään takaisin vainajien säilytystilaan. 

Hautaustoimisto toimittaa arkun myöhemmin krematorioon. Kun uurna on toimitettu seurakunnalle, tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muisto- tai sirottelulehtoon, uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä hautauksessa. Muistolehtoon hautauksen suorittaa seurakunnan suntio ilman omaisia.

Kokkolassa muisto- ja sirottelulehdot sijaitsevat Annan ja Elisabethin hautausmailla.