Mitä varten seurakunta on olemassa? 

Kokkolan suomalainen seurakunta 

 • on Kristuksen tahtoa etsivä ja toteuttava keskeneräisten, erilaisten ihmisten yhteisö, joka lepää Jumalan rakkaudessa
 • pitää tavoitteenaan, että jokainen ihminen saisi kohdata Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ja Jumalan rakkaus saisi näkyä
 • on Jumalan työkalupakki/korjaussarja, hedelmällinen viiniköynnös, eläviä kiviä rakennuksessa, jonka kulmakivenä on Jeesus Kristus
 • on turvallinen yhteisö, jossa saa olla ja elää levollisesti lähellä Jumalaa ja lähimmäistä
 • luottaa - rukoilee - välittää

Kokkolan suomalaisen seurakunnan arvoja: 

 • armahtavaisuus
 • anteeksiantaminen ja pyytäminen 
 • kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
 • aitous ja rehellisyys
 • arvostus, kunnioitus, luottamus 
 • toimimme niin, että Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan saa näkyä käytännössä (1. Kor. 13:5-6) 
 • toimimme yhteisten pelisääntöjen ja rakenteiden mukaan
 • lähimmäisen rakkaus ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan saa näkyä 
 • suvaitsevaisuus
 • rohkaisu: kehu kaveri päivässä! 
 • usko, toivo, rakkaus

Kokkolan suomalaisen seurakunnan työntekijät pohtivat seurakunnan olemusta, tarkoitusta ja arvoja kokouksessaan 9.5.2012.