Yhteisvastuu 2022 kerää lasten ja nuorten auttamiseen

Nuoren naisen kasvot. Suun päällä teksti "Lahjoita mulle huominen".Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema Lahjoita mulle huominen nostaa esiin nuorten hädän ja toivottomuuden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.  

Kampanjassa nostetaan erityisesti esiin noin 15–19-vuotiaita nuoria, joista löytyy merkittävä määrä etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta kokeneita nuoria. Koronan lieveilmiöitä kohdanneet nuoret tarvitsevat nyt tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Yhteisvastuulla 2022 kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä, hankitaan lisää turvallisia aikuisia ja muita hyvinvointia – ja aivan erityisesti mielen hyvinvointia – edistäviä tekijöitä nuorten elämään sekä Suomessa että maailmalla.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien ja Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan muun muassa etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa uusille paikkakunnille sekä uutuutena myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi ja kannustajiksi. Uraauurtava verkossa tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia nuoria sosiaalisen median eri alustoilla keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä valitettavan usein kokonaan, koska etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu kampanjaesimerkkinään työ Etelä-Sudanissa. Maa toipuu yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat vuonna 2016 Afrikan suurimman pakolaiskriisin. Yhteensä neljä miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa näistä nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali pandemia on syventänyt jo valmiiksi vaikeaa tilannetta ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden ahdinkoa. Monien kehittyvien maiden tapaan myös Etelä-Sudanin koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin alaikäisinä, jotta perheet ovat selvinneet taloudellisesti haastavasta tilanteesta ja perheiden päivittäinen ravinnonsaanti on turvattu. Etelä-Sudanissa lasten ja nuorten turvallista paluuta opetuksen pariin tuetaan muun muassa kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden tilannetta toimeentulomahdollisuuksien ja ruokaturvan saralla.

Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäaputoimenpiteitä kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. Avustustarpeiden syyt ovat useimmiten luonnonkatastrofit (kuivuus, tulvat, myrskyt, maanjäristykset), poliittiset selkkaukset seurannaisvaikutuksineen tai äkilliset onnettomuudet.

Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti ja vuoden 2022 keräyksen esimiehenä Turun arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen

Lue lisää keräyksestä osoitteessa yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Osallistu keräykseen verkossa

Lahjoita tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä yhteisvastuukeräykseen.

YV-keräyksen valtakunnalliset tilinumerot

• Nordea FI16 2089 1800 0067 75
• Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
• Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Kokkolan suomalaisen seurakunnan viitenumero 303257

MobilePay

Kokkolan suomalainen seurakunta 95706

Yhteisvastuu-lapaset, joissa yhteisvastuu -logo.

Neulo Yhteisvastuu-lapaset tai -sukat!

Voit neuloa lapaset tai sukat itselle tai lähimmäiselle tai lahjoittaa ne diakoniatyöntekijöiden kautta Yhteisvastuukeräyksen hyväksi järjestettäviin arpajaisiin.

Yhteisvastuusukkien ohje (suunnittelija Niina Laitinen)

Yhteisvastuulapasten ohje (suunnittelijat Pirkko Vilppula ja Tiina Ritala)