Sukututkimus

Sukututkimus on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta. Sukututkimuksen tärkeimpiä tietolähteitä ovat seurakuntien kirkonkirjat. Valtaosa seurakunnista on antanut yli sata vuotta vanhat kirkonkirjansa Kansallisarkiston säilytettäväksi. 

Tietoja sukututkimukseen tulee tilata kirjallisesti tilauslomakkeella, sähköpostitse tai vapaamuotoisella kirjeellä.  

Täytä sukututkimuksen tilauslomake ja lähetä se osoitteeseen keskusrekisteri.kokkola(at)evl.fi tai Kokkolan aluekeskusrekisteri, Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola. 

  • Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeellä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, ethän kirjaa siihen henkilötunnusta tietosuojasyistä. 

Tilauksen voi jättää paikan päällä aluekeskusrekisterissä (Läntinen Kirkkokatu 17) tai keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa. 

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta puhelimitse. 

Virkatodistusmaksut ja sukututkimusten hinnasto

Henkilötietojenkäsittely sukututkimuksessa 

Mikäli sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, tilaajan tulee liittää tilaukseen selvitys sukututkimusrekisterinsä tietosuojasta. Tämän voi osoittaa täyttämällä lomakkeen

Lisätietoja sukututkimukseen liittyvistä tietosuoja-asioista on Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.

Omatoiminen sukututkimus 

Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämässä HisKi-tietokannassa on historiakirjatietoja yli 300 seurakunnasta noin vuoteen 1850 asti. HisKi on kuitenkin vain hakemisto, joten tiedot kannattaa tarkistaa historia- ja rippikirjoista.   

Digitoituja kirkonkirjoja voi selailla kahdella eri sivustolla  

Kansallisarkiston digitaaliarkistosta löytyvät käytännössä kaikki säilyneet 125 vuotta vanhemmat kirkonkirjat. Hakumuotona kannattaa käyttää ’X:n seurakunnan arkisto’. Sivuston etu on kuvien kohtalaisen hyvä laatu, mutta haittana se, että indeksointityö on vasta alussa. Sukututkija voi siis varautua työlääseen selailuun etsiessään haluamaansa kylää ja taloa.  

Toista sivustoa ylläpitää Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys. Sivustolla on kaksi merkittävää etua: ensinnäkin kirkonkirjoja voi olla myös vuosilta 1880–1910 (tosin vain yhdistyksen jäsenille) ja toiseksi sivusto on yleensä erinomaisesti indeksoitu ja haluamansa tiedon löytää vaivatta. 

Evl.fi-sivustolla lisätietoa ja lisää linkkejä sukututkimukseen.