Keskellänne

Jeesus opetti usein Jumalan valtakunnasta ja arkielämän esimerkeillä havainnollistaen kertoi, millainen se on. Kun häneltä kysyttiin, milloin Jumalan valtakunta ilmestyy, Jeesus ei antanutkaan suoraa vastausta. Hän kehotti katsomaan hetkeä tässä ja nyt: ”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.”

Usein pyydämme Jeesukselta aivan samaa: osoita itsesi, näytä tie selkeästi, anna jokin merkki, anna hyvä ajankohta... 
Jeesus sen sijaan sanoo ja varoittaa: ”...älkää juosko perässä” ja ”Sillä niin kuin salama...”. 

Ei tule etsiä vastauksia ihmisten keksimistä keinoista, kun haluaa päästä lähelle Jumalaa. Olet hänen lähellään heti, kun luet Hänen Sanaansa tai avaat sydämesi rukoukseen.
Jeesus vakuuttaa sinulle: ”Minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20)
Ja kerran, kun Jeesus ilmestyy takaisin maan päälle, se ei jää keneltäkään huomaamatta.

 

Minna Lempiälä.
Minna Lempiälä
lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
Kokkolan suomalainen 
seurakunta
minna.lempiala@evl.fi

Sunnuntai 10.12. 
Luukas 17:20-24

 

Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: "Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."
    Opetuslapsilleen hän sanoi:
    ”Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin: ’Hän on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä.”