Raamatut asetettu sydänmuotoiseksi kuvioksi. Neljä ympyrää missä nuorten kädet, risti, alboihin pukeutuneet nuoret sekä käsi jossa oblaatti.

Pääset lukemaan rippikouluesitettä
klikkaamalla kuvaa.
Rippikouluesite ei ole saavutettava.

Alla saavutettava versio.

Rippikoulu 2024

 

Seikkailu alkaa

Rippikoulussa ollaan monin tavoin ihmeiden äärellä. Kristinuskossa on kyse suuresta ihmeestä. Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Voi olla, että sinut on kastettu aivan pienenä. On sinut kastettu tai ei sinä olet joka tapauksessa tervetullut rippikouluun. Rippikoulu on tarkoitettu kristillisen kasteen saaneille ja kasteelle valmistautuville. Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni; kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa (Matt.28:18-20). Vanhemmat, kummit ja muut sukulaiset olivat kuulemassa kun sinulle sanottiin: Ota pyhä ristinmerkki kasvoihisi ja rintaasi todistukseksi siitä, että ristiinnaulittu Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja kutsunut opetuslapsekseen.

Rippikoulussa ihmetellään Jumalan rakkautta ja omaa olemassaoloa Jumalan luomana:

Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ps. 139:14

Me emme elä yksin, emme rippikoulussakaan. Noin puoli vuotta kestävän rippikoulumatkan aikana opettelemme elämään toinen toistemme kanssa ja testaamme taitoja käytännössä. Rippikoulussa opit tuntemaan itseäsi, toisia ja Jumalaa.

Tervetuloa mukaan!

RIPPIKOULU

Mikä?

Rippikoulu on ainutlaatuinen matka, jonka aikana pääset osallistumaan seurakunnan elämään ja tutustumaan uusiin ja vanhoihin ystäviin, itseesi sekä elämän syvimpiin kysymyksiin. Seurakunta kutsuu sinua tälle matkalle, joka oikeastaan alkoi jo pyhästä kasteestasi.

Kenelle?

Rippikoulu on tarkoitettu kaikille 15 vuotta täyttäville nuorille. Rippikoulun voit käydä, vaikka sinua ei olisi kastettu. Jos haluat, että sinut konfirmoidaan, voit sopia kasteesta ryhmän papin kanssa. Rippikoulu- ikäinen voi huoltajien luvalla liittyä kirkkoon, vaikka nämä eivät itse kirkkoon kuuluisikaan.

Miksi?

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Jeesus lähetti opetuslapsensa maailmaan ja valtuutti heidät kastamaan ja opettamaan. Rippikoulu on oikeastaan tämän käskyn täyttämistä. Voit pohtia elämään ja uskoon liittyviä asioita yhdessä muiden kanssa sekä  sitä, mitä usko Jumalaan merkitsee.

Mitä hyötyä?

Rippikoulun käyminen antaa oikeu- den konfirmaatioon sekä mahdollistaa kirkollisen avioliittoon vihkimisen. Konfirmaation myötä nuori saa  oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle sekä asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa 18-vuotiaana. 

Rippikoulu Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa

Kokkolan suomalaisen seurakunnan rippikoulu koostuu kolmesta osasta:

1. Aloitusjakso

Seurakunnan elämään osallistuminen kevätkaudella sisältää viisi kaikille yhteistä tilaisuutta, jotka on suunniteltu rippikoululaisia ajatellen. Osallistuminen tapahtuu kahdessa osassa: kevätkaudella järjestetään tilaisuuksia, joihin kaikki rippikoululaiset osallistuvat. Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

su 14,1. GOSPELJUMALANPALVELUS klo 15 Kaarlelan kirkossa (rippikoulukortit jaetaan)

to 1.2. RIPARIMUSIIKIN ILTA Kaarlelan kirkossaklo
klo 17—17.30 (ryhmät: UV, T1, T2, K1, muualla rippikoulun käyvät)
klo 18—18.30 (ryhmät: K2—K6)
klo 19—19.30  (K7—K11, R)
Samaan aikaan Kaarlelan seurakuntakodilla huoltajille kahvitarjoilu ja info.

la 16.3. KOKKOLA-GOSPEL konsertti klo19.15 Kokkolan kirkossa

su 7.4. LÄHIMMÄISENPÄIVÄ Kokkolan kirkossa ja seurakuntakeskuksessa
klo  12—14 (ryhmät: UV, T1, T2, K1,  muualla rippikoulun käyvät)
klo 14.30—16.30 (ryhmät: K2 - K6)
klo  17—19 (ryhmät: K7—K11, R)

su 5.5. PERHEMESSU klo 10 Kokkolan kirkossa

+ ryhmäkohtainen starttipäivä talvi- tai kevätkaudella. Tarkemmat päivämäärät selviävät ryhmäkohtaisesta infosta. Starttipäivän aikana tutustutaan ryhmään ja tartutaan rippikoulun juonenpäästä kiinni.

2.  Intensiivijakso

Pääosa rippikouluopetuksesta saadaan leirillä ja päivärippikoulussa. Ohjelmaan mahtuu yhteisten teemojen käsittelyn lisäksi yhdessäoloa ja rentoa meininkiä. Intensiivijaksot sijoittuvat talvi- tai kesäkauteen

3.  Päätösjakso

Seurakunnan elämään osallistuminen jatkuu intensiivijakson jälkeen omaan tahtiin. Rippikoululainen osallistuu kahteen jumalanpalvelukseen sekä kahteen nuorteniltaan.Tavoitteena on, että intensiivijakson jälkeen, kun nuori on pohtinut seurakunnan merkitystä ja saanut jumalanpalvelusopetusta, hän löytää oman tapansa ja paikkansa elää seurakunnan yhteydessä. 
 
Kertauspäivä on konfirmaatiota edeltävänä päivänä. Tuolloin kerrataan rippikoulun ydinasioita ja valmistutaan tulevaan juhlaan - kofirmaatioon. Rippikoulun käyminen antaa oikeuden konfirmaatioon, mutta ei velvoita siihen. Konfirmaation tehtävä on vahvistaa ja rohkaista nuorta elämään kristittynä.

Terveisiä vanhemmille

Rippikoulun yleistavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulusuunnitelma nostaa ehtoollisen rippikouluopetuksen keskiöön. Vietämme rippikoulumatkan aikana useamman kerran ehtoollista. Ehtoolliselle osallistuminen on vapaaehtoista.

Haluamme tarjota jokaiselle nuorelle mahdollisuus käydä rippikoulua. Päällä oleva kriisi, sairauden akuutti vaihe tai muu leirielämään voimakkaasti vaikuttava asia ei ole paras mahdollinen tilanne leirimuotoisen rippikoulun valintaan. Näissä tilanteissa tarjoamme vaihtoehdoksi päivärippikoulua tai yksityisrippikoulua. Leirikuntoisuutta voi pohtia yhdessä rippikoulun työntekijöiden kanssa.

Leirille lähtemistä on hyvä miettiä seuraavista näkökulmista: Kykeneekö nuori nukkumaan samassa huoneessa muiden kanssa? Kykeneekö nuori toimimaan 20—30 henkilön ryhmässä? Onko nuoren sairauden oireet riittävällä tavalla hallinnassa (fyysinen ja psyykkinen terveydentila)?

Jokaisessa rippikouluryhmässä on eri tavoin oppivia nuoria sekä eri tavalla sosiaalisiin tilanteisiin reagoivia nuoria. Jotta jokaiselle voitaisiin taata onnistunut rippikoulukokemus, on tärkeää, että ohjelmassa voidaan huomioida nämä asiat. Toivommekin, että kerrotte nuorenne erityispiirteistä ilmoittautumislomakkeessa. Jos nuoren tilanteeseen tulee muutoksia ilmoittautumisen jälkeen,  niistä tulee ilmoittaa mahdollisimman pian nuorisotyönohjaaja Markku Lahtiselle, p. 050 3147 292 

Seurakunta tukee nuoria heidän kasvuprosessissaan. Haluamme huomioida nuoret yksilöinä ja mahdollistaa hyvän rippikoulukokemuksen jokaiselle.

Järjestämme kaikille avoimen infotilaisuuden rippikouluun ilmoittautumisesta Kaarlelan seurakuntakodin Anders-salissa to 9.11. klo 18. 
 

Ilmoittautuminen

Rippikouluun ilmoittautuminen tapahtuu Kokkolan suomalaisen seurakunnan nettisivuilla kokkolansuomalainenseurakunta.fi/info-ja-asiointi

Ilmoittautuminen alkaa ma 13.11. klo 9 ja päättyy ke 6.12. klo 20

Ilmoittautumislomakkeen täyttää huoltaja. Kun valitset rippikouluryhmää toivomme, että otat huomioon kaikki ryhmäkohtaiset päivämäärät. Jos sinulla on erityiset perusteet rippikouluryhmän suhteen, toivomme, että esität ne ilmoittautumisen yhteydessä. Pyrimme ottamaan nämä huomioon mahdollisuuksien mukaan. Ryhmävalinnoissa etusijalla ovat Kokkolan suomalaisen seurakunnan jäsenet sekä Kanta-Kokkolan alueella asuvat nuoret.

Ryhmävalintoja valitessa on hyvä huomioida, että suosituimmat ryhmät ovat niitä, joiden intensiivijaksot ovat ennen juhannusta. (K1—K4)

Voit hakea samaan rippikouluryhmään yhden kaverisi kanssa. Kun ilmoittaudutte kaverisi kanssa, ensimmäisenä ilmoittautuva saa ilmoittautumislomakkeelta kaverikoodin (numerosarja esim. 0010). Tämä kaverikoodi tulee laittaa myös kaverin ilmoittautumislomakkeeseen. Ilmoitamme sähköpostitse 11.12. mennessä, mihin ryhmään olet päässyt. Myös muualla rippikoulua käyvien tulee ilmoittautua nettisivuilla.

Mitä maksaa?

Rippikoulun osallistumismaksu on 180 e (leirimuotoinen) tai 110 e (päivärippikoulu). Osallistumismaksu kattaa osan rippikoulun ruokailuista. Seurakunta tukee perheitä kattamalla muut kulut, kuten vakuutus-, majoitus- ja materiaalikulut.  Seurakunta haluaa tukea perheitä, jotta kaikki voisivat osallistua rippikouluun taloudellisista resursseista riippumatta. Voit myös hakea maksuvapautusta tai maksun ositusta ilmoittautumisen yhteydessä.

Me olemme mukana

Rippikoulumatkan aikana tulet kohtaamaan seurakunnan nuorisotiimin jäseniä. Mikäli sinulle tai perheellesi tulee kysyttävää riparivalinnoista tai mistä tahansa rippikouluun liittyvästä asiasta, ole rohkeasti yhteydessä nuorisotyönohjaaja Markku Lahtiseen, joka koordinoi rippikoulutyötä.

Starttipäivän jälkeen on luontevaa asioida oman ryhmän ohjaajien kanssa. Muiden rippikouluohjaajien yhteystiedot löytyvät seurakunnan kotisivuilta. Yhdessä selvitämme asioita kaikkien parhaaksi.

Voitte olla rohkeasti yhteydessä nuorisotyönohjaajiin rippikouluasioissa kuin muutoinkin nuorten elämään ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Markku Lahtinen
nuorisotyönohjaaja
markku.lahtinen@evl.fi
p. 050 3147 292

Sanna Häggblom
nuorisotyönohjaaja
sanna.haggblom@evl.fi
p. 050 3147 293

Heli Järvi
johtava nuorisotyönohjaaja
heli.jarvi@evl.fi
p. 050 3147 291

Instagram: @kokkolansuomseurakunnannuoret

TikTok: @kokkolan.suom.srk.nuoret

Facebook: kokkolansuomalainenseurakunta

Leirikeskukset

Nuolinen

Nuolisen leirikeskus sijaitsee erämaan rauhassa Nuolisen järven rannalla, Kaustisen Jylhänkylässä. Päärakennuksessa on keittiö, ruokailutila, sali, takkahuone, sauna ja suihkutilat. Leirikeskuksen pihapiirissä on myös rantasauna, uimaranta, lentopallokenttä ja nuotiopaikka sekä kaksi majoitusrakennusta.

Vasikkasaari

Vasikkasaaren leirikeskus sijaitsee Kokkolassa meren rannalla, Trullevintien varressa. Päärakennuksessa on sali, ruokailutila, keittiö, opetustila sekä majoitushuoneet. Rannassa on sauna, jossa on suihkutilat ja takkahuone. Sisäpihalla on mahdollisuus erilaisiin pallopeleihin tai oleskeluun nurmialueella.

Kesäisin käytössä on lisäksi kuusi 8 hengen majoitusaittaa. Majoitusaitoissa ei ole omia wc- ja suihkutiloja, vaan niistä käydään pää- tai saunarakennuksen tiloissa.

Majakka

Leirikeskus Majakka sijaitsee Halsuanjärven rannalla. Päärakennuksessa on sali, keittiö sekä wc-tilat. Hirsisaunassa voi saunoa isokin porukka ja takkahuoneessa voi nauttia yhdessäolosta. Leiriläiset majoittuvat neljän hengen mökeissä, joissa ei ole omia wc- tai suihkutiloja.

Leirikeskuksen laaja ranta-alue pelikenttineen soveltuu monipuoliseen vapaa-ajan viettoon.

Torsö

Torsön kesäkoti sijaitsee kauniilla paikalla meren rannalla, Kokkolasta päin tullessa ennen Hickarötä. Kesäkodin päärakennuksessa on keittiö, ruokailutila, sali ja takkahuone.

Kesäkodilla on kaksi majoitusrakennusta. Uudemmassa on suihku- ja wc-tilat sekä sauna. Piha-alueella on mahdollisuus pelata. Rannassa on hiljentymispaikka ja kaksi laituria.

Rippikouluryhmät ja aikataulut 2024

UV

la 16.12. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
to 28.12.2023 – to 4.1.2024 intensiivijakso (leiri),  Vasikkasaaren leirikeskus
la 20.4. klo 10-14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 21.4. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko   

T1

la 20.1. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
la 24.2. – la 2.3. intensiivijakso (leiri), Vasikkasaaren leirikeskus
la 27.4. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 28.4. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko

T2

la 20.1. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
la 24.2. – la 2.3. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 27.4. klo 10—14 kertauspäivä, Kaarlelan seurakuntakoti
su 28.4. klo 13 konfirmaatiomessu, Kaarlelan kirkko

K1

la 18.5. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ma 3.6. – ma 10.6. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 13.7. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 14.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko  

K2

la 9.3. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ma 10.6. – ma 17.6. intensiivijakso (leiri), Majakan leirikeskus
la 20.7. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
21.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko  

K3

la 6.4. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ti 11.6. – ti 18.6. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 20.7. klo 10—14 kertauspäivä, Kaarlelan seurakuntakoti
su 21.7. klo 13 konfirmaatiomessu, Kaarlelan kirkko

K4

la 3.2. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
to 13.6. - to 20.6. leiri, Vasikkasaaren leirikeskus
la 27.7. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 28.7. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko 

K5

la 10.2. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ke 26.6. - ke 3.7. intensiivijakso (leiri), Torsön kesäkoti
la 10.8. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 11.8. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko

K6

la 17.2. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ma 8.7. - ma 15.7. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 17.8. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 18.8. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko

K7

la 23.3. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ti 9.7. – ti 16.7. intensiivijakso (leiri), Vasikkasaaren leirikeskus 
la 24.8. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 25.8. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko

K8

la 13.4. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ti 16.7. - ti 23.7. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 24.8. klo 10—14 kertauspäivä, Kaarlelan seurakuntakoti
su 25.8 klo 13 konfirmaatiomessu, Kaarlelan kirkko

K9

la 11.5. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ke 17.7. – ke 24.7. intensiivijakso (leiri), Vasikkasaaren leirikeskus
la 7.9. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 8.9. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko 

K10

la 4.5. klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ke 24.7. – ke 31.7. intensiivijakso (leiri), Nuolisen leirikeskus
la 7.9. klo 10—14 kertauspäivä, Kaarlelan seurakuntakoti
su 8.9. klo 13 konfirmaatiomessu, Kaarlelan kirkko

K11

la 18.5. klo 14—17 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
pe 26.7. - pe 2.8. intensiivijakso (leiri), Torsön kesäkoti
la 14.9. klo 10—14 kertauspäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
su 15.9. klo 10 konfirmaatiomessu, Kokkolan kirkko  

R

la 25.5 klo 10—13 starttipäivä, Kokkolan seurakuntakeskus
ma 22.7. - pe 26.7.  intensiivijakso (päivärippikoulu), Kokkolan seurakuntakeskus ja
ma 29.7. - pe 2.8. intensiivijakso (päivärippikoulu) Kokkolan seurakuntakeskus
la 14.9. klo 10—14 kertauspäivä, Kaarlelan seurakuntakoti
su 15.9. klo 13 konfirmaatiomessu, Kaarlelan kirkko

Nuorten ajatuksia rippikoulusta

Aluks kun tultiin, oli aika jännittyneet tunnelmat. Aika nopeesti kaikki alkoi luistaa paremmin. Oon ollut täällä oikeasti onnellinen. On ollut turvallista ja hyvä olla.

Olen saanut uusia ystäviä, joiden kanssa ollaan opittu, pohdittu, hämmästelty, laulettu ja tehty kaikenlaista hauskaa. 

Tajusin, että elämä on ainutlaatuinen ja toden totta Jumalan lahja.

Käsitykseni Jumalasta muuttui; jotenkin ymmärsin, kuinka suuri asia koko usko on; aina voi turvata Jumalaan, myös silloin kun on epävarma olo.

Opin ymmärtämään asioita uskosta, joita aiemmin en ollut ymmärtänyt, tai edes ajatellut.

Opin elämääni varten, että seurakunta ja Jumala on hyvä pitää lähellä sydäntä; Jeesus on merkki Jumalan rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan.

Ripari on avannut minulle uusia ovia ja jättänyt hyviä muistoja.