Kuvakooste leikkivistä lapsista ja värikynistä.

Lapsille ja lapsiperheille

Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Markus 10:14, 16

Seurakunnan toiminta lapsille ja lapsiperheille tarjoaa mahdollisuuden päästä mukaan iloiseen, rakkauden täyteiseen ja pedagogiseen toimintaan. Toiminnan lähtökohtana on kristillinen arvopohja ja kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa.

Toimintaa järjestetään vauvoille, taaperoille, leikki-ikäisille, kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen. Aloittaessaan rippikoulun lapset siirtyvät nuorten toiminnan piiriin.

Kerhot, pyhäkoulut, muskarit ja leirit kutsuvat sinua mukaan ihmettelemään elämää yhdessä muiden kanssa.

Lastenkirkko

Lastenkirkko on kaikille lapsille, perheille sekä päivähoidon väelle avoin kirkkohetki. Lastenkirkkoja järjestetään Kaarlelan, Ykspihlajan ja Kokkolan kirkoissa sekä Jylhänrinteessä Halkokarilla. 

Kuvakooste, jossa kirkko, Raamattu ja kynttilöitä.