Ennen hautajaisia

Läheisen kuoleman jälkeen omaisten on huolehdittava lyhyen ajan kuluessa monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä. Seurakunta haluaa olla apuna ja tukena näissä järjestelyissä. Seuraavat asiat hoidetaan ennen hautajaisia.

Suruliputus

Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan loppuun. Usein myös työpaikalla liputetaan. Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se sitten kolmanneksen verran alaspäin.

Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa. Tällöin suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä nostetaan lippu kokosalkoon. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Virsikirja kädessä.

Saattohartaus eli ulosveisuu

Läheisen kuoltua voidaan viettää omaisten pyynnöstä saattohartaus, jota Kokkolassa kutsumme ulosveisuuksi. Hartaus sisältää virsilaulua, raamatunlukua, rukousta ja jäähyväisten jättämistä. Rukoushetki pidetään tavallisesti vainajaa noudettaessa sairaalan kappelissa. Rukoushetken voi johtaa sairaalapappi, seurakuntapappi, koulutettu seurakuntalainen tai joku vainajan läheisistä.

Hautauslupa

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen kuolee sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Jos läheisesi on kuollut kotona, ota yhteyttä terveyskeskukseen kuoleman selvittämiseksi ja hautausluvan saamiseksi. Hautauslupa toimitetaan seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautausmaan toimistoon.

Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.
Jos kuolema tapahtuu tapaturmaisesti, poliisi ottaa yhteyden omaisiin ja tarvittaessa opastaa järjestelyissä.

Vainajan kuljetus

Omaiset voivat sopia vainajan kuljetuksesta hautaustoimiston kanssa. Tapaturmatilanteissa poliisi vastaa vainajan kuljetuksesta.

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioinnilla

  • Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa
  • hautausmaan toimistossa (Maria/Anna, Elisabeth) sekä
  • yksityisessä hautaustoimistossa.


Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautaan siunaamisen aika ja paikka, siunaamisen toimittava pappi, muistotilaisuuden pitopaikka, sanomakellojen soitto sekä sunnuntai, jolloin vainajaa muistetaan jumalanpalveluksessa.

Hautaan siunaaminen voi tapahtua siunauskappelissa, kirkossa, sairaalan kappelissa tai haudalla sen mukaan kuin asianomaiset sopivat siitä kirkkoherranviraston ja papin kanssa.

Hautausmaan toimistossa sovitaan hautapaikan varauksesta.

Kokkolan seurakuntayhtymän ylläpitämät Marian, Annan hautausmaat sijaitsevat Laajalahdentien varrella, Koivuhaan ja keskustan välissä. Elisabethin hautausmaa sijaitsee Vaasantien varrella.

Kokkolalainen voi tulla haudatuksi jollekin näistä hautausmaista riippumatta siitä, minkä Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnan alueella hän kuollessaan oli kirjoilla. Ulkopaikkakuntalaiselle vainajalle voi lunastaa hautapaikan näiltä hautausmailta voimassa olevan hinnaston mukaan.

Seurakunta huolehtii hautojen avaamisesta, peittämisestä ja haudan kunnostuksesta hautauksen jälkeen. Näistä seurakunta veloittaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Haudalla on hallinta-aika. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi ja se alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta voi myöhemmin jatkaa.

Haudassa voi olla yksi tai useampi vierekkäinen hautapaikka. Uutta hautapaikkaa hankittaessa sitä voi käydä etukäteen katsomassa hautausmaalla. Kannattaa ensin soittaa ja sopia tapaamisaika.

Vanha hauta tulee kyseeseen silloin, kun suvulla on jo hauta hautausmaalla ja haudassa on vapaa hautasija. Hautasijan voi käyttää uudelleen 20 vuoden kuluttua edellisestä arkkuhautauksesta.

Tuhkauurnan voi haudata arkkuhautaan. Annan hautausmaalla on kolme vaihtoehtoa tuhkan sijoittamiseen: uurnalehto, muistolehto ja sirottelulehto. Tavanomaiseen uurnahautaan mahtuu 1-6 uurnaa.

Hautapaikka- ja hautausmaksut päätetään vuosittain. Rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisolleen hautapaikka on ilmainen kotipaikkakunnasta riippumatta.

Yksityisessä hautaustoimistossa sovitaan arkusta tai uurnasta sekä vainajan kuljetuksesta. Kokkolassa on useita yksityisiä hautaustoimistoja, joista voi valita. 

Omaisten halutessa katsoa vainajaa ennen siunausta siitä on sovittava hyvissä ajoin hautaustoimiston kanssa. Siunauksen jälkeen arkkua ei enää avata.

Hautaustavan valinta

Hautajaisia suunniteltaessa valitaan myös hautaustapa. Hautausmuotoja ovat arkku-, uurna- ja tuhkahautaus. Lue lisää hautaustavoista.

Lehden kuolinilmoitus.

Kuolinilmoitus

Läheisen kuolemasta voidaan ilmoittaa sanomalehdessä. Ennen hautausta julkaistavalla ilmoituksella tiedotetaan kuolemasta ja esitetään kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus on mahdollista julkaista myös hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta. Ilmoituksen voi käydä laatimassa sanomalehden asiakaspalvelussa, jossa on malleja nähtävänä.

Kuolinilmoitus sisältää tavallisesti tiedon vainajan perhesuhteista (esim. mieheni, tyttäremme jne.) ja ammatista tai arvonimestä. Näitä seuraa vainajan koko nimi, syntymäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Kuolinilmoituksessa omaiset voidaan haluttaessa mainita koko nimellä. Ilmoitukseen voi liittää raamatunlauseen, virrensäkeistön tai muun sopivan tekstin. Jos kuolinilmoituksessa on kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen, niiden aika ja paikka kerrotaan selvästi.