Johtokunnat 2023-2026

Seurakunnan eri toimintamuotoja hallinnoivat seurakuntaneuvoston valitsemat johtokunnat.

Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa siirryttiin uudenlaiseen hallintorakenteeseen 1.1.2019. Johtokuntia on aikaisemman kahdeksan asemesta kolme. Seurakunnan työalat jaetaan palvelun, kasvatuksen ja yhteyden johtokuntien alaisuuteen.

Palvelun johtokunnan työalaan kuuluvat diakonia, Palvelevan puhelimen neuvottelukunta sekä päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö.

Kasvatuksen johtokunnan työalaan kuuluvat pikkulapsityö, pyhäkoulutyö, päiväkerhotyö, varhaisnuorisotyö, erityisnuorisotyö, rippikoulutyö, nuorisotyö, nuorten aikuisten toiminta, perhetyö, koulu- ja oppilaitostyö.

Yhteyden johtokunnan työalaan kuuluvat jumalanpalvelus- ja musiikkityö, aikuistyö, lähetystyö ja maahanmuuttajatyö

Palvelun johtokunta 

Känsälä Jussi, pj.
Isotalus Helena
Kallvikbacka Markku
Lilja Martti
Niva Anu
Ollikainen Jonna
Paananen Kristiina
Pensaari Paula, seurakuntaneuvoston edustaja
varajäsenet:
Myllymäki Sirpa-Liisa
Peltola Antti
Sadeharju Liisa

Kasvatuksen johtokunta

Rajaniemi Timo, pj.
Gonzalez Laura
Järvelä Johanna
Nikkanen Risto
Qvintus Fanni
Saari Antti
Tölli Saara
Nygård Eeva-Kaija, seurakuntaneuvoston edustaja
varajäsenet:
Behluli Sofia
Mäkelä Kaija
Vuollo Eemeli

Yhteyden johtokunta

Luokkala Erkki, pj.
Aspegrèn Maarit
Kivelä Satu
Kokkoniemi Mari
Kuusniemi Hannu
Niemi-Korpi Kristiina
Ukskoski Seppo
Kaakinen Marita, seurakuntaneuvoston edustaja
varajäsenet:
Fiskaali Eevi
Herlevi Hannu
Viitala Annukka