Avioliiton siunaaminen

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä.

Kun avioliitto on solmittu maistraatin kautta siviiliviranomaisen edessä tai toisessa kirkkokunnassa, sille voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisten avioliittojen kohdalla tai silloin, kun toinen puolisoista ei ole minkään kristillisen kirkon jäsen. Samaa sukupuolta olevan maistraatissa vihityn avioparin kanssa ja puolesta rukoillaan kunkin seurakunnan oman käytännön mukaan.

Avioliiton siunaaminen muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei myöskään ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Sormusten vaihtamisen katsotaan kuuluvan avioliittoon vihkimiseen.

Siunaamistilaisuuden kulun eri vaihtoehdot löytyvät tavallisen virsikirjan viimeisiltä sivuilta eli liiteosasta ja kirkollisten toimitusten kirjastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kaava sisältää myös ehdotuksia sopiviksi Raamatun jakeiksi ja rukouksiksi. Siunaamistilaisuus kestää keskimäärin 30 minuuttia. Muun muassa tilaisuuteen valittu musiikki vaikuttaa sen kestoon.

Toimitukseen voidaan valita virsi tai muuta musiikkia. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa myös ilman virttä tai musiikkia.

Avioliiton siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai jossain muussa tilanteeseen sopivassa paikassa. Pappi ja siunattavat sopivat asiasta yhdessä. Avioliiton siunaaminen voidaan suorittaa missä päin maailmaa tahansa, koska avioliiton siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma. Siunattaville voidaan antaa todistus avioliiton siunaamisesta.