Syödä

Jeesus sanoi olevansa Elämän leipä – Joh. 6:ssa leipä mainitaan 21 kertaa. Hän opetti, kuinka uskovien tulee nauttia Hänen lihansa ja verensä. Johannes kirjoitti myös: Sana tuli lihaksi. Jeesuksen lihan syöminen sisältää Jumalan Sanasta nauttimista ja Jeesuksen veren juominen ehkä jotain muuta uskonelämää ylläpitävää, kuten rukousta?

Meidän tulee syödä Pääsiäislammas kokonaan; emme voi valikoida rusinoita pullasta. Älköön Vapahtaja olko meille loukkauskivi vaan Kulmakivi, jonka varassa hengellisen seurakuntarakennuksen perustuksetkin lepäävät. Apostolit ja profeetat eivät olisi voineet olla osa tätä perustusta ilman Häntä.

Jeesus on Messias: Suurempaa Voitelua ei ole eikä ole oleva kenelläkään ihmiselämän eläneellä. Hän on Kuningas, Daavidin Poika, ja Hänen toisessa tulemuksessaan sen näkevät kaikki. Hän on Se Profeetta, jota Mooses kehotti kuulemaan. Hän on Ylipappi Oikeamielisen Kuninkaan – Melkisedekin – järjestyksen mukaisesti, ja tämän tehtävän Hän täytti Uhrikaritsana: kertakaikkinen Uhri on jo annettu maailman syntien sovitukseksi ja enää ei sellaista uhria tarvita. Hänen syömisensä kokonaan koituu ikuiseksi elämäksi. Se on Isän teko, kun uskomme Poikaan.

 

 

Tuomo Viherjuuri
kanttori
Kokkolan suomalainen seurakunta
tuomo.viherjuuri@evl.f

Sunnuntai 10.3.
Joh. 6:48–58

Jeesus sanoi:
    ”Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää.”
    Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan: ”Kuinka tuo mies voisi antaa ruumiinsa meidän syötäväksemme?” Jeesus sanoi heille: ”Totisesti, totisesti: ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin kuin minä saan elämäni Isältä, niin saa minulta elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jota teidän isänne söivät: he ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”