Palvelija

Opetuslasten kiistellessä omasta suuruudesta Jeesus asetti suurimmaksi palvelijan. Palvelu ei ole tänä päivänä trendikästä. Palvelija ei menestynein, rikkain tai kuuluisin. Palvelijassa on jotain nöyrää ja vaatimatonta. Jeesuksen mukaan palveleminen on osa lähimmäisen rakkautta.

Monet pienet arjen asiat elämässämme ovat palvelemista. Voimme tehdä voimiemme mukaan myös vapaaehtoistyötä. On tutkittu, että ystävällisyys ja palveleminen lisäävät ihmisen iloa ja tyytyväisyyttä elämään. 

Monet palvelevat työkseen. He tekevät työtä vanhusten, lasten ja sairaiden parissa. Heidän työnsä arvoa ei voi rahalla mitata, vaikka palkka voi olla vastuuseen nähden pieni. He ovat usein näkymättömiä, mutta suuria ihmisiä. Ilman heitä kasvavista ja heikosta ei pidettäisi huolta. 

Jeesus itse ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Hän näki jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan. Hän antoi meille esimerkin siitä, kuinka rakastamalla ja palvelemalla meidän tulisi kohdata toistemme ihmisyys.

 

Jukka Saarenpää
vt. seurakuntapastori
Kokkolan suomalainen seurakunta
jukka.saarenpaa@evl.fi

Sunnuntai 11.2.

Mark. 10:32–45

Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: ”Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.”
    Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: ”Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen.” ”Mitä te haluatte minun tekevän?” kysyi Jeesus. He vastasivat: ”Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.” Jeesus sanoi heille: ”Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?” ”Voimme”, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: ”Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.”
    Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: ”Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.”