Varpunen

Kuinka hyvin tunnistat pihapiirisi lintuja? Oletko aktiivinen bongari vai satunnainen katselija? Tunnistatko varpusen? Se on ruskean ja harmaan kirjava eikä olemuksellaan herätä huomiota. Jopa reilumpikin parvi voi kätkeytyä orapihlaja-aidan suojiin, eikä niitä paljasta kuin ”tsirp tsirp” -sirkutus. Varpusen vaatimaton olemus on mielestäni lohdullista. Vaikka varpusen ulkonäkö ja rahallinen arvo on mitätöntä, niillä on merkitystä Jumalalle. Jeesus käytti varpusta vertauskuvana opettaessaan Jumalan huolenpidosta. Pienelläkin on paikkansa Jumalan suuressa suunnitelmassa.

Minä kaipaan positiivista huomiota ja nähdyksi tulemisen kokemusta. Enkä usko olevani tässä asiassa yksin. Kun Jumala on luvannut muistaa jokaisen varpusen, sitä varmemmin hän muistaa myös meidät. Hänen huolenpitonsa ja rakkautensa ei perustu siihen, kuinka me itse saamme kiinnitettyä Jumalan huomion, vaan siihen, että Jumala itse kohdistaa rakkautensa meihin. Olemme rakastettuja.

 

Heli Järvi
johtava nuorisotyönohjaaja
Kokkolan suomalainen
seurakunta
heli.jarvi@evl.fi

Sunnuntai 12.11.
Luukas 12:4–7

Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Minä sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä. Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.”