Kokkolan seurakuntayhtymän strategia 2023-2026

Yhteenveto tärkeimmistä kohdista. Lue koko strategia tästä. PDF-tiedosto ei ole saavutettava.

Kokkolan seurakuntayhtymän arvot, visio ja strategiset linjaukset

Kokkolan seurakuntayhtymän työssä kirkon arvot usko, toivo ja rakkaus ohjaavat toimintaa. Arvot kertovat siitä, mitä pidetään tärkeänä ja oikeana. Seurakuntayhtymän strategiassa arvot ymmärretään:

Usko – yhteys armolliseen Jumalaan

Toivo – teemme työtä oikeudenmukaisen yhteisön rakentamiseksi

Rakkaus – pyydämme Pyhän Hengen rohkeutta huolehtia lähimmäisistämme ja luomakunnasta

Kokkolan seurakuntayhtymän strategiatyöskentelyssä pääpaino oli vision määrittelemisessä. Visio kertoo olennaisen siitä, millaisia haluamme olla vuonna 2026 – mihin suuntaan haluamme, että seurakuntayhtymä kehittyy. Keskustelussa nousivat voimakkaasti esille yhteisöllisyyden, rohkeuden ja kohtaamisen sekä palvelemisen teemat. Kokkolan seurakuntayhtymän visioksi eli kuvaksi halutusta tulevaisuudesta muodostui:

Yhdessä olemme rohkeita! - kohtaamme arjessa ja juhlassa

Visiosta muotoutui myös strategiset linjaukset. Kokkolan seurakuntayhtymän visio tarkoittaa:

Yhdessä – tasavertaisina jäseninä yhteisössä, jossa tunnistetaan jokaisen rooli ja tehtävä arvokkaana.

Rohkeita – rohkeita kirkon arvoissa ja missiossa. Rohkeita uudistamaan ja säilyttämään.

Kohtaamme – seurakuntia, seurakuntalaisia ja niitä ihmisiä, joita palvelemme ilossa ja surussa.

Keskeiset strategiset tavoitteet

Prosessissa visiota lähestyttiin neljästä eri näkökulmasta. Näkökulmia tarvitaan, jotta seurakuntayhtymän varsin moninaisia toimintoja ei arvioitaisi vain yhdestä suunnasta käsin. Kysymykset kuuluivat:

 • Asiakas (seurakunnat/seurakuntalaiset/muut asiakkaat): miten palvelemme, jotta visio toteutuu?
 • Osaaminen ja rekrytointi (henkilöstö): mitä osaamista tarvitsemme, jotta visio toteutuu? Kuinka kehitämme osaamista?
 • Talous, rahoitus: miten hoidamme talouttamme, jotta visio toteutuu?
 • Sisäiset prosessit: millainen rakenne ja prosessit meillä tulee olla, jotta visio toteutuu?

Näkökulmien avulla ja prosessissa mukana olleiden henkilöiden osaamista ja tehtäväkenttää hyödyntämällä hahmotettiin ne keskeiset tavoitteet, jotka tulee saavuttaa, jotta visio mahdollistuu.

Kokkolan seurakuntayhtymän strategiset tavoitteet ovat:

 1. Yhteyttä rakentava vuorovaikutus seurakuntayhtymän toimintojen ja seurakuntien välillä. Avuksi valjastetaan myös sähköisen viestinnän keinoja.
 2. Ihmisten kohtaamisten ja asiakaskeskeisyyden vahvistaminen molemmilla kotimaisilla kielillä. Tähän pyritään mm. laatimalla palvelukuvauksia ja kouluttamalla henkilöstöä.
 3. Seurakuntayhtymän työn merkityksellisyydestä ja tehtävien monipuolisuudesta viestivä työnantajakuva.
 4. Hyvinvoiva ja kirkon tehtävään sitoutunut työyhteisö. Tavoitetta tuetaan mm. alais- ja esimiestaitoja, perehdyttämistä, työntekijää tukevia joustoja kehittämällä sekä hengellistä hyvinvointia vahvistamalla.
 5. Tilojen ja kirkkotilojen monikäyttöisyyden lisääminen. Samalla tilakustannuksia voidaan vähentää.
 6. Seurakuntayhtymän talous on tasapainossa vuonna 2026. Etsitään uusia tulonlähteitä ja helpotetaan seurakuntien avustustoiminnan varainkeruuta.
 7. Selkeä päätöksentekojärjestelmä ja sujuva hallinto tukevat seurakuntayhtymän ja seurakuntien perustehtäviä. Sähköisiä järjestelmiä ja kirkon palvelukeskuksen tukea hyödynnetään täysimääräisesti.