Lähimmäispalvelu

Vanhempi ja nuorempi nainen palapelin teossa.

Lähimmäispalvelu on yksi tapa toteuttaa lähimmäisenrakkautta käytännössä. Vapaaehtoiset ovat tavallisia ihmisiä, jotka tuovat toisen ihmisen elämään iloa ja vaihtelua. Toiminta on maksutonta ja palkatonta, sitä koordinoi diakoniatyö.

Lähimmäissuhteessa toimitaan samalla periaatteella kuin ystävyyssuhteissa yleensä. Yhdessä tehdään asioita, joista kumpikin osapuoli saa voimia ja iloa elämään. Vuorovaikutukseen ja tasa-arvoiseen kohtaamiseen perustuva lähimmäissuhde vahvistaa tunnetta, että on tärkeä ja voi vähentää näin ollen yksinäisyyden kokemusta.

Haluaisitko itsellesi lähimmäisystävän? 

Aivan liian moni kokee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyyden taustalla voi olla monenlaisia asioita. Kiireinen elämä ja yhteiskunnan muuttuminen yhteisöllisyydestä yksilöä korostavaksi luo yksinäisyyttä. Aikaisemmin solmitut ystävyyssuhteet ovat ehkä päättyneet ja uusia ystävyyssuhteita voi olla vaikea muodostaa. Viime vuosikymmenten aikana naapuriapu ja suhteet naapureihin ovat vähentyneet. Myös sukuyhteys on heikentynyt. Perheet ovat pieniä, sukulaiset voivat olla kaukana tai heidän antamansa tuki tuntuu riittämättömältä. 

Yksinäisyyden kokemus on aina henkilökohtainen. Ihmissuhteet eivät välttämättä poista yksinäisyyden tunnetta. Yksinäisyyden tunnetta voi helpottaa tieto siitä, että jossakin on lähimmäinen, jolla on aikaa minulle ja jolle minä olen tärkeä.

Haluaisitko toimia lähimmäisystävänä?

Lähimmäispalveluryhmä

Lähimmäispalvelun vapaaehtoisena olet osa lähimmäispalveluryhmää. Voit toimia vapaaehtoistehtävissä silloin, kun sinulle sopii. Säännöllisiä tapahtumia ovat esimerkiksi vanhemman väen kirkot pääsiäisen ja joulun aikaan, sillä lähimmäisavun saajat ovat pääasiassa yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä.

Lähimmäispalvelun kotikäynnit

Lähimmäispalvelun vapaaehtoisena sinulla voi olla yksi tai useampi ystävä, ketä tapaat säännöllisesti, yleensä 1-2 viikon välein. Käytännössä toiminta on yhdessä olemista tai tekemistä, kahvittelua ja keskustelua, muistelua, laulamista, lukemista, ulkoilua tai vaikka kirkossa käymistä.

Tutustuminen ja perehdyttäminen

Kaikkien uusien vapaaehtoisten kanssa tavataan kasvotusten. Tapaamisen aikana tutustutaan ja käydään läpi vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja lähimmäispalvelun käytännöt. Seurakunnan työntekijät ja toiset vapaaehtoiset ovat vapaaehtoisen tukena koko toiminnan ajan.

Lähimmäispalvelun ryhmämuotoisia perehdytyskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. Koulutuksia järjestävät seurakunnan lisäksi monet muut toimijat ja yhteistyökumppanit (kuten SPR ja Muistiluotsi).

Lähimmäispalvelun päiväkahvit on luottamuksellinen hengähdys – ja voimaantumispaikka lähimmäispalvelun vapaaehtoisille kerran kuukaudessa. Ohjelmassa on alkuhartaus, kahvit ja keskustelua ajankohtaisesta aiheesta.

Ota yhteyttä

Kun lähimmäispalvelu kiinnostaa, ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi seurakunnan vapaaehtoistoiminnan käsiesitteessä olevan lomakkeen tai vapaaehtoistyo.fi –sivuston kautta.


Johanna Rönnkvist

diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta

• Keskikaupunki
• Lähimmäispalvelu