Kaste

Minkä ikäisenä lapsi kastetaan?

Väestörekisterikeskuksen ohjeiden mukaan lapsi on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa syntymästä.

Minne otetaan yhteyttä kastetilaisuutta järjestettäessä?

Yhteyttä otetaan kirkkoherranvirastoon, jonne voi joko soittaa tai tulla käymään.

Mitä asioita täytyy muistaa kastetilaisuutta järjestettäessä?

  • Kastepuku. Suvulla tai perheellä voi olla oma kastepuku. Jos kuitenkin tarvitset kastepukua, voit lainata sen seurakunnastasi. Kastepuvun tulee olla valkoinen, koska se muistuttaa kasteen pyhistä lahjoista: syntien anteeksi saamisesta, Jumalalle kelpaamisesta, osallisuudesta Kristukseen ja iankaikkisen elämän lupauksesta.
  • Kastekynttilä. Pappi tuo kastekynttilän tilaisuuteen. Lisäksi kotikasteessa kastepöydällä on valkoinen kynttilä, joka palaa toimituksen ajan.
  • Kastemalja ja päänkuivausliina. Kirkoissa nämä ovat valmiina. Kotikasteessa tarvitaan kastemalja sekä pieni liina, jolla lapsen pää kuivataan. Kastemaljana voi toimia tilanteeseen sopiva ja tarpeeksi iso astia. Lapsen pään kuivaamisen voi antaa luottamustehtäväksi esimerkiksi isosiskolle tai -veljelle.
  • Vettä. Hieman ihoa lämpimämpi vesi kannattaa laittaa kastemaljaan juuri ennen toimituksen alkua. Näin kaste on lapselle miellyttävämpi.
  • Raamattu. Kastepöydällä kastemaljan, kynttilän, kukan ja liinan lisäksi on myös Raamattu muistuttamassa sanasta, jonka kehotuksesta kaste toimitetaan. Vihkiraamattuun pappi voi pyydettäessä kirjoittaa lapsen nimen.
  • Kaste- ja kummitodistukset antaa seurakunnan puolesta pappi.
  • Kastevieraiden on hyvä olla ajoissa paikalla. Lapsi kannattaa syöttää ja vaipat vaihtaa vähän ennen kastetilaisuuden alkua.

Milloin kastetilaisuuden pappi/kanttori ottaa yhtettä?

Kastepappi soittaa ja sopii tapaamisen vanhempien kanssa viimeistään samalla viikolla kuin kastetilaisuus on.

Voidaanko aikuinen kastaa?

Kyllä aikuinen voidaan kastaa hänelle annetun kasteopetuksen jälkeen.

Lisätietoja kasteesta