Nuorten vaikuttajaryhmä

Kokkolan suomalaisen seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä on nimeltään SeVa, Seurakunta Vaikuttaa.

  • SeVa tuo nuorten äänen päättäjien tietoon.
  • Ryhmä on avoin kaikille konfirmoiduille alle 29-vuotiaille seurakunnan jäsenille. Tule siis mukaan!
  • Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Kokoontumiskerrat sovitaan ryhmän kanssa.

Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävistä säädetään kirkkojärjestyksen 10 luvun 5 §:ssä seuraavasti: 
Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä.
 

Nuoria palaverissa.

Lisätietoja

johtava nuorisotyönohjaaja

Kokkolan suomalainen seurakunta