Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Helene ja Joona Toivanen.Lähetystyöntekijät

Helene ja Joona Toivanen, Thaimaa/ Myanmar

Helene ja Joona Toivanen ovat molemmat koulutukseltaan teologian maistereita. Helenellä on lisäksi uskonnonopettajan pätevyys. Joonalla on papin vihkimys sekä Viron että Suomen kirkossa. Toivasten työkenttä on Myanmarin epävarman tilanteen takia nyt hiukan laajempi kuin se aluksi oli suunniteltu. He palvelevat lähetystössä Thaimaasta käsin ja kertovat tilanteestaan seuraavaa: 

"Työskentelimme yhteistyössä pääosin yhden luterilaisen kirkon kanssa vuonna 2017 perustetussa Myanmarin luterilaisen teologian instituutissa. Nykyään Myanmarin muuttuneessa ja haastavassa sosio-poliittisessa tilanteessa etsimme paikallisten yhteistyökumppanien kanssa uusia yhteistyön muotoja. Työmme tavoite on tarjota luterilaisten kirkkojen tarpeisiin vastaavaa tukea teologisen koulutuksen kehittämiseksi. Meidän työmme on kasvanut myös Myanmarin rajojen ulkopuolelle ja olemmekin tehneet yhteistyötä Thaimaan Luterilaisen kirkon kanssa sekä rakentaneet siltaa mahdolliseen yhteistyöhön Indonesiassa Pohjois-Sumatralla sijaitsevan luterilaisen kirkon kanssa."Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Lähetystyöntekijä Pauli Vanhanen perheineen.

Pauli Vanhanen, Uganda/ Sudan/ Etelä-Sudan

Pauli Vanhanen on koulutukseltaan rakennusmies ja poliisi. Hänen perheeseensä kuuluu puoliso Florence sekä lapset Amani ja Matti. Hän on käynyt Sleyn kutsusta lähetyskurssin keväällä 2005, ja aloittanut ensimmäisen työkautensa Keniassa tammikuussa 2006. Pauli Vanhanen teki yli kymmenen vuotta työtä Pohjois-Keniassa Somalialueella. Vuonna 2018 hän siirtyi perheineen työskentelemään Etelä-Sudanin/Sudanin luterilaisen kirkon ELCSS-S työyhteyteen. Asemapaikka on Gulun kaupunki Pohjois-Ugandassa.

Etelä-Sudanin sisäisten levottomuuksien takia monet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan pohjois-Ugandassa oleville suurille pakolaisleireille. Kaiken inhimillisen hädän keskellä on kuitenkin syntynyt kasvavia luterilaisia seurakuntia niin pakolaisleireille kuin Etelä-Sudaniin. Pauli Vanhasen tehtävänä on Sleyn ELCSS-S kirkolle antaman tuen seuranta ja koordinointi Ugandassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. 
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Lähetystyöntekijä Kirsi Vimpari.

Kirsi Vimpari, Viro

Kirsi Vimpari on koulutuksiltaan fysioterapeutti ja sosionomi. Parhaillaan hän opiskelee sosiaalityön maisteriohjelmassa. Hän kävi Sleyn lähetyskurssin vuonna 2012 ja aloitti lähetystyöntekijänä Virossa vuonna 2015. Kirsi Vimparin päätyönä on rakentaa lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä Etelä-Virossa Tartosta käsin. Työhön sisältyy pääosin pyhäkoulutyötä, lasten- ja nuortenleirejä, nuorteniltoja ja tapahtumia sekä opiskelijatyötä eri muodoissaan. Tärkeä osa Kirsin työtä on paikallisten vastuunkantajien tukeminen ja opastaminen niin käytännön työssä kuin hengellisestikin. Virossa vain noin 1 % nuorista uskoo Jeesukseen, joten työkenttää on riittää.
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Kari Tynkkynen näyttää kameralle ristiä.Kari Tynkkynen, Viro

Kari Tynkkynen on kokenut lähetystyöntekijä. Työkausia on takana niin Afrikassa kuin Virossa. Kari Tynkkynen on sekä Sambiassa toimivan LECA kirkon että Viron kirkon pappi. Muutaman vuoden kotimaanjakson jälkeen Kari Tynkkynen koki jälleen voimakkaan kutsun lähetystyöhön ja hänet kutsuttiin työhön Viroon, länsi-Viron rovastikunnan alueelle. Kari on kutsuttu Kullamaan, Mikhlin ja Piirsalun seurakuntien kirkkoherraksi ja hän asuu itse Haapsalussa. Karin työtehtäviin kuuluu seurakuntien työntekijöiden auttaminen ja kouluttaminen.
Evankelinen Lähetysyhdistys (ELY)

Janne ja Teressa Juhaninmäki, Tansania/ Etiopia

Teressa ja Janne JuhaninmäkiTeressa ja Janne Juhaninmäki ovat työskennelleet useita vuosia Aasiassa. Marraskuussa 2019 he siirtyivät uudelle työalueelleen Tansaniaan jossa saivat lämpimän vastaanoton. Teressa on Lähetysseuran työn itäisen ja eteläisen Afrikan aluepäällikkö (maat ovat Etiopia, Tansania, Angola, Botswana, Etelä-Afrikka, Namibia ja Botswana) ja Janne on Etiopian ja Tansanian hankekoordinaattori. Lähetysseura tukee Tansanian luterilaista kirkkoa ennen kaikkea kouluttamalla työntekijöitä. Kehitysyhteistyökumppanien kanssa hankkeiden lähtökohta on äärimmäisen köyhyyden voittaminen. Suomen ulkoministeriö tukee Lähetysseuran kehitysyhteistyötä. Juhaninmäet asuvat Pohjois-Tansaniassa Arushassa ja lapset käyvät siellä kansainvälistä koulua.
Tutustu Janneen ja Teressaan - Suomen Lähetysseura (SLS)
Voit seurata Suomen Lähetysseuran työtä Tansaniassa myös Facebookin kautta.

Eija Mustonen, Thaimaa/ Myanmar

Eija Mustonen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja hänellä on erityisosaamista kumppaneiden kanssa tehtävästä hankehallinnosta. Eija tukee työssään paikallisia kumppanijärjestöjä suunnittelemaan, seuraamaan ja raportoimaan kehityshankkeita. Eija Mustonen toimii Mekongin (Thaimaa, Kambodza, Myanmar ) alueellisena hankehallinnon asiantuntijana tukien paikallisia luterilaisia kirkkoja ja kumppanijärjestöjä hankkeiden toteuttamisessa Lähetysseuran strategian mukaisesti. Hän suunnittelee ja kehittää työtä yhdessä kumppanien kanssa, sekä tulevaisuudessa myös kouluttaa paikallisia osaajia työhön.

Työn tavoitteena on, että paikallisten toteuttama työ on tuloksekasta ja vaikuttavaa eli saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja saa aikaan positiivista muutosta paikallisten elämässä. Eija Mustonen haluaa olla luomassa globaalia kirkkoa, joka on oikeudenmukainen ja aina heikompien puolella. Kaakkois-Aasiassa kirkko tavoittaa ihmisiä, joille ei ole paikkaa yhteiskunnassa eikä aina edes omassa perheessä. Eija Mustonen toivoo voivansa tukea kumppanikirkkoja siten, että heidän tärkeä työnsä tulisi paremmin näkyviin ja huomatuksi.Eija Mustonen on Lähetysseuran lähetystyöntekijä.

Voit seurata Suomen Lähetysseuran työtä Thaimaan ja Myanmarin alueella Facebookin kautta.

Lähetystyöntekijä Sakari Heinonen.

Sakari Heinonen, Kypros

Sakari Heinonen on kasvanut lähetyslapsena Keniassa, suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Englannissa ja hankkinut siinä rinnalla taitoja ja pätevyyttä kristilliseen mediatyöhön. Kansanlähetyksen valmennuksen suoritettuaan hän suuntasi maaliskuun 2016 alussa Kyprokselle avustamaan SAT-7 PARSin ohjelmatuotannossa. Hänen erityisenä vastuualueenaan oli tekniikan toimiminen suorien lähetysten aikana.

Sakari Heinosta puhuttelee SAT-7:n työssä erityisesti se, että satelliittitelevisio tuo kristillisen todistuksen niidenkin ihmisten ulottuville, joiden tavoittaminen muilla keinoin olisi vaikeaa ja vaarallista. ”Haluan antaa lahjani ja taitoni käyttöön, jotta sanoma voisi levitä yli ihmisten luomien muurien ja rajojen”, hän sanoo. ”Monta kertaa elämässäni olen pyytänyt Jumalaa sulkemaan ja avaamaan ovia tahtonsa mukaan. Olen pitkään kokenut kutsumusta käyttää teknisiä taitojani hengellisessä työssä. Oven avautuminen SAT-7 PARSin työhön toteuttaa tätä unelmaa.”

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Voit tilata Sakarin uutiskirjeen omaan sähköpostiisi

SAT-7:n oma Insight-näköislehti suomeksi käännettynä 2/2021
Tutustu satelliittien kautta tehtävään medialähetystyöhön

Maija Leena, Englanti

Maija Leena on nuoriso-ohjaaja, joka on kotoisin Keski-Suomesta. Hän on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä sekä Englannissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettämänä. Työ juutalaisten parissa on tavoittavaa toimintaa, jossa evankeliumin todistus etenee kirjallisuuden, musiikin ja henkilökohtaisten keskustelujen välityksellä. Maija Leena kohtaa työssään myös muiden uskontojen edustajia. Lisäksi hän on ollut mukana aborttia ja ihmiskauppaa vastustavassa toiminnassa. Maija Leenalle on tärkeää elämän kunnioitus, sillä Raamatun mukaan jokainen ihminen on jo sikiämisestään lähtien täysiarvoinen persoona Jumalalle ja myös Hänen kuvansa. Maija Leena pitää työssään esillä ihmisen oikeutta elämään, aivan alusta lähtien.

Tällä hetkellä Maija Leena työskentelee Englannissa. Juutalaistyö Englannissa on pääosin tavoittavaa työtä kadulla, ja sitä toteutetaan itsenäisesti sekä yhteistyössä muun muassa London City Mission ja Jews for Jesus -järjestöjen kanssa. Myös turistiryhmiä tavoitetaan, koska juutalaisten kanssa on helpompi keskustella silloin, kun he eivät ole kotimaassaan. Ihmisten kanssa syntyy syvällisiä keskusteluja myös tavoittavassa kahvilatoiminnassa.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)
Tilaa Maija Leenan uutiskirje
 omaan sähköpostiisi

Lähetystyöntekijät Kristiina ja Jukka Paananen.Kristiina ja Jukka Paananen

Paanaset ovat työskennelleet Venäjällä toimivan Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöntekijöinä vuodesta 2003. Jukka Paananen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja lisäksi opiskellut teologiaa. Kristiina Paananen on kasvatustieteiden maisteri. Vuosina 2003–2009 he työskentelivät Venäjän länsilaidalla Kingiseppissä, Inkerin kirkkoon kuuluvassa Jaaman seurakunnassa. Inkerin kirkko kutsui Paanaset vuonna 2009 uusiin tehtäviin kirkon keskushallintoon: Jukka nimitettiin rovastikuntatyöhön, Kristiinaa pyydettiin viestintätyöhön. Joulukuussa 2009 Paanaset muuttivat Kingiseppistä Pietariin.

Kesällä 2017 Paanaset palasivat pysyvästi kotimaahan. He aloittivat Rauhan Sanan kotimaan työntekijöinä – Jukka lähetysjohtajana, Kristiina viestintäsihteerinä – mutta jatkavat Inkerin kirkon tehtäviä 30 %:n työajalla. Jukka Paananen koordinoi ystävyysseurakuntatyötä sekä Murmanskin kirkon rakennushanketta, ja Kristiina Paananen on viestintäosaston tukena vastaten Inkerin Kirkko -lehden ilmestymisestä.
Lähetysyhdistys Rauhan Sana (LYRS)

Nimikkokohteet 

Nepalissa paikallisen luterilaisen kirkon toiminnan vahvistaminen, Suomen Lähetysseura

Kaakkois-Nepalissa, Intian rajan tuntumassa toimii Nepalin evankelisluterilainen kirkko. Se on pieni, köyhien ihmisten yhteisö, joka toimii lähinnä syrjittyjen kansanryhmien parissa alueella, jossa väestön koulutustaso on huono ja eriarvoisuus suurta. Lähetysseura parantaa syrjittyjen ihmisryhmien asemaa tukemalla esimerkiksi heidän koulutustaan. Maaseudun naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan järjestämällä naisille koulutusta ja tukemalla pienyrittäjyyttä. Tutustu Nepalin työhön tarkemmin Facebookissa.

FELM-keskusksen diakonia- ja perusopetustyö Israel, Suomen Lähetysseura

Felm-keskus rakentaa nuoren sukupolven tietä rauhaan tarjoamalla Jerusalemissa turvallisen kohtaamispaikan erilaisista taustoista tuleville ihmisille. Keskus toimii nuorten rauhankasvatuksen kautta, vahvistamalla henkistä hyvinvointia ja tukemalla uskontodialogia.  Voit tutustua Felm-keskuksen työhön myös Facebookissa tai Suomen Lähetysseuran nettisivujen kautta.

Katastrofityö, Suomen Lähetysseura

Katastrofityö sisältää ennaltaehkäisevää työtä, hätäapua ja jälleenrakentamisen tukemista. Ennaltaehkäisevä toiminta tarkoittaa koulutuksen antamista katastrofeihin varautumisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Katastrofin sattuessa työ on hätäapua ja psykososiaalista tukea, jotta katastrofin uhrit saisivat ruokaa, puhdasta vettä, katon päänsä päälle ja terveydenhoitoa. Psykososiaalinen tuki auttaa henkistä toipumista. Katastrofin jälkeen tuetaan jälleenrakennusta, jotta ihmiset voisivat palata normaaliin elämään. Lue uutisia katastrofiavun kohdemaista.

Kiinan Raamattutyö, Suomen Pipliaseura

Raamattupaino Nanjingissa Kiinassa on toiminut vuodesta 1987 lähtien. Kirjapainon toiminnan alkuvaiheessa taloudellinen tuki kohdistui kirjapainon paperihankintoihin. Toiminnan vakiinnuttua tuki kohdistuu Kiinan kristilliselle neuvostolle, joka huolehtii itse Raamattujen painattamisesta ja levittämisestä. Kirjapainon toiminnan aikana Raamattuja on painettu ja levitetty yli 87 miljoonaa kirjaa yksistään Kiinassa. Kiinassa on virallisesti 55 vähemmistökieltä mandariinikiinan lisäksi. Useimmat vähemmistökielen puhujat eivät ymmärrä riittävästi kiinan kieltä, jotta voisivat lukea mandariininkielistä Raamattua. Kiinan arvioidusta1,4 miljardista asukkaasta noin 8,4 prosenttia eli 117 miljoonaa ihmistä kuuluu eri etnisiin vähemmistöihin. Käännöshankkeita toteutetaan viranomaisten luvalla, mutta niistä tiedottamiseen liittyy rajoituksia. Käännöstyön painopiste on mm. Yunnanin maakunnassa, jossa alueen 800 000 kristitystä 85 % kuuluu johonkin vähemmistöryhmään.
Ajankohtaisia kuulumisia Kiinan raamattutyöstä löydät Pipliaseuran nettisivuilta.

Radiolähetystyö Intiassa, Medialähetys Sanansaattajat

Lue koskettavia kuulijapalautteita Sansan nettisivuilta.

Toivoa naisille-työ, Medialähetys Sanansaattajat

Toivoa naisille -rukousliike on nimikkokohde Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) kautta. Rukousliikkeen taustayhteisönä toimii maailmanlaaja medialähetysjärjestö TWR (Trans World Radio). Liike toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailmaa voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon Jeesuksessa ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee noin 100 000 naista eri puolilla maailmaa. Voit tilata rukouskalenterin ja lukea lisää Sansan nettisivuilta.

Matongon teologinen seminaari Kenia, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys

Matongoon perustettiin raamattukoulu vuonna 1978. Vähitellen raamattukoulusta on kehittynyt teologinen seminaari (Neema Lutheran College Matongo), jossa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä useamman muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Seminaarissa kaikki koulutus tapahtuu englanniksi ja tutkintoja voi suorittaa teologian kandidaatin tutkintoon asti, mutta seminaarin tavoitteena on kehittyä itsenäiseksi tiedekunnaksi, joka pystyisi antamaan koulutusta teologian maisterin tutkintoon asti. Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (Sley) on lähettänyt seminaariin opettajia jo vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä opettajan tehtävissä toimii yksi lähetti Virpi Otieno. Lue lisää Sleyn nettisivuilta.