Opettajan tytär seuraa opiskelua Laosissa.

 

Seurakunnan tukemat lähetystyöntekijät

Lähetystyö on kokonaisvaltaista kirkon työtä, johon sisältyy evankeliumin levittämistä, kristillistä palvelua (diakoniaa) ja vaikuttamistoimintaa. Evankeliumi on kristinuskon tärkein sanoma, ja tavoitteena on kertoa siitä kaikille. Ketään ei kuitenkaan pyritä käännyttämään.

Kristillinen palvelu suuntautuu kaikkia avuntarvitsijoita kohtaan riippumatta heidän taustastaan, uskonnostaan tai muusta katsomuksestaan. Autettavalta ei myöskään edellytetä muutosta suhteessa kristinuskoon. Tavoitteena on vastata ihmisen hätään. Nykyisin lähetystyössä pyritään myös poistamaan hädän syitä ja vaikuttamaan päätöksentekoon ja ihmisten osallistumismahdollisuuksiin.

Seurakunnat toteuttavat lähetysvastuutaan ulkomailla kirkon lähetysjärjestöjen ja heidän lähetystyöntekijöidensä avulla. Seurakunnilla on nimettyjä lähettejä sekä nimikkokohteita, joiden työtä ne tukevat.

Helene ja Joona Toivanen.Lähetystyöntekijät

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta

Helene ja Joona Toivanen, Myanmar

Helene ja Joona Toivanen ovat molemmat koulutukseltaan teologian maistereita. Helenellä on lisäksi uskonnonopettajan pätevyys. Joonalla on papin vihkimys sekä Viron että Suomen kirkossa. 

Toivasten työkenttä on Myanmarin epävarman tilanteen takia nyt hiukan laajempi kuin se aluksi oli suunniteltu. He palvelevat Thaimaasta Myanmarin luterilaisia. Joona ja Helene yöskentelevät Myanmarin luterilaisen teologian instituutissa (MILT). Instituutin tarkoitus oli kouluttaa eri luterilaisten kirkkojen palvelukseen pappeja, evankelistoja ja lähetystyöntekijöitä sekä tukea luterilaista identiteettiä. Joona toimii koulun rehtorina ja Helene dekaanina, ja molemmat osallistuvat opetustyöhön. He järjestävät myös jatkokoulutusta luterilaisten kirkkojen työntekijöille ja vapaaehtoisille.
 

Lähetystyöntekijä Pauli Vanhanen perheineen.

Pauli Vanhanen, Uganda/ Sudan/ Etelä-Sudan

Pauli Vanhanen on koulutukseltaan rakennusmies ja poliisi. Hänen perheeseensä kuuluu puoliso Florence sekä lapset Amani ja Matti. Hän on käynyt Sleyn kutsusta lähetyskurssin keväällä 2005, ja aloittanut ensimmäisen työkautensa Keniassa tammikuussa 2006. 

Pauli Vanhanen teki yli kymmenen vuotta työtä Pohjois-Keniassa Somalialueella. Vuonna 2018 hän siirtyi perheineen työskentelemään Etelä-Sudanin/Sudanin luterilaisen kirkon ELCSS-S työyhteyteen. Asemapaikka on Gulun kaupunki Pohjois-Ugandassa.

Etelä-Sudanin sisäisten levottomuuksien takia monet ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan pohjois-Ugandassa oleville suurille pakolaisleireille. Kaiken inhimillisen hädän keskellä on kuitenkin syntynyt kasvavia luterilaisia seurakuntia niin pakolaisleireille kuin Etelä-Sudaniin. Pauli Vanhasen tehtävänä on Sleyn ELCSS-S kirkolle antaman tuen seuranta ja koordinointi Ugandassa, Etelä-Sudanissa ja Sudanissa. 

Yhteystiedot: pauli.vanhanen@sley.fi

Kuulumisia: LähettikirjeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähetystyöntekijä Kirsi Vimpari.

Kirsi Vimpari, Viro

Kirsi Vimpari on koulutuksiltaan fysioterapeutti ja sosionomi. Parhaillaan hän opiskelee sosiaalityön maisteriohjelmassa. Hän kävi Sleyn lähetyskurssin vuonna 2012.

Kirsi Vimpari aloitti lähetystyöntekijänä Virossa vuonna 2015.

Kirsi Vimparin päätyönä on rakentaa lapsi-, nuoriso- ja opiskelijatyötä Etelä-Virossa Tartosta käsin. Työhön sisältyy pääosin pyhäkoulutyötä, lasten- ja nuortenleirejä, nuorteniltoja ja tapahtumia sekä opiskelijatyötä eri muodoissaan. Tärkeä osa Kirsin työtä on paikallisten vastuunkantajien tukeminen ja opastaminen niin käytännön työssä kuin hengellisestikin. Virossa vain noin 1 % nuorista uskoo Jeesukseen, joten työkenttää on riittää.

Yhteystiedot: kirsi.vimpari@sley.fi

Kuulumisia: LähettikirjeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lähetystyöntekijät

Evankelisen Lähetysyhdistyksen, ELY:n kautta

Kari Tynkkynen näyttää kameralle ristiä.Kari Tynkkynen, Viro

Kari Tynkkynen on kokenut lähetystyöntekijä. Työkausia on takana niin Afrikassa kuin Virossa. Kari Tynkkynen on sekä Sambiassa toimivan LECA kirkon että Viron kirkon pappi.

Muutaman vuoden kotimaanjakson jälkeen Kari Tynkkynen koki jälleen voimakkaan kutsun lähetystyöhön ja hänet kutsuttiin työhön Viroon, tällä kertaa länsi-Viron rovastikunnan alueelle. Asuinpaikkana alkuvaiheessa on Haapsalu. Kari on kutsuttu Kullamaan ja Mikhlin seurakuntien kirkkoherraksi, virkaan asettaminen tapahtui vuonna 2020. Kari Tynkkysen työtehtäviin kuuluu seurakuntien työntekijöiden auttaminen ja kouluttaminen.

Yhteystiedot: kari.tynkkynen@evankeliset.net

Kuulumisia: Ystäväkirje

Lähetystyöntekijät

Suomen Lähetysseuran kautta

Lähetystyöntekijä Riikka Halme-Berneking.

Riikka Halme–Berneking, Angola

Riikka Halme-Bernekingillä on filosofian tohtorin tutkinto afrikkalaisesta kielitieteestä sekä teologian maisterin tutkinto pääaineenaan Vanhan testamentin eksegetiikka. Hän on käynyt lähetyskurssin keväällä 2004, jonka myötä aloitti Angolassa lähetystyöntekijänä marraskuussa 2004.
Vuodesta 2010 Riikka Halme-Berneking on ollut kokopäiväisesti Yhtyneiden Raamattuseurojen raamatunkäännöskonsulttina paikallisten Pipliaseurojen työyhteydessä. 

Riikka Halme-Berneking tekee töitä kymmenen eri raamatunkäännöstiimin kanssa Angolassa, Namibiassa ja Portugalissa, jonka lisäksi hän osallistuu raamatunkääntäjien, käännöstarkastajien sekä käännöskonsulttien kouluttamiseen lähinnä Afrikassa. Hänen tärkeimpiä tehtäviä on avustaa kääntäjiä käännösten laatimisessa, tarkastamisessa sekä painokuntoon saattamisessa sekä kouluttaa raamatunkäännöstyössä toimivia ihmisiä. Riikka Halme-Berneking asuu puolisonsa kanssa Virginiassa, Yhdysvalloissa. Pääosan työstä hän tekee kotitoimistosta käsin, jonka lisäksi vuodessa on neljä-viisi työmatkaa Afrikkaan. 

Yhteystiedot: riikka.halme-berneking@felm.org

Kuulumisia: Lähettikirje (pdf) 

Lähetystyöntekijä Katariina Väisänen.

Katariina Väisänen, Thaimaa

Katariina Väisänen on koulutukseltaan teologian maisteri ja hänellä on erityisosaamista sosiaalieettisissä kysymyksissä, ekumeniassa ja uskontodialogissa sekä rauhantyössä.

Katariina Väisänen toimii Mekongin (Thaimaa, Kambodza, Myanmar ) alueellisena kirkollisen työn koordinaattorina tukien paikallisia luterilaisia kirkkoja ja kumppanijärjestöjä hankkeiden toteuttamisessa Lähetysseuran strategian mukaisesti. Hän suunnittelee ja kehittää työtä yhdessä kumppanien kanssa, sekä kouluttaa ja tukee näitä hankkeiden seurannassa ja raportoinnissa.

Työn tavoitteena on, että paikallisten toteuttama työ on tuloksekasta ja vaikuttavaa eli saavuttaa sille asetetut tavoitteet ja saa aikaan positiivista muutosta paikallisten elämässä. Katariina Väisänen haluaa olla mukana rakentamassa globaalia kirkkoa, joka toimii tinkimättömästi rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Kaakkois-Aasiassa kirkko tavoittaa ihmisiä, joille ei ole paikkaa yhteiskunnassa eikä aina edes omassa perheessä. Katariina Väisänen uskoo oppivansa näiltä kristityiltä paljon siitä, miten voimme välittää toivoa ja lieventää kärsimystä riippumatta siitä, missä elämme.

Yhteystiedot: katariina.vaisanen@felm.org

Kuulumisia: Lähettikirje

Lähetystyöntekijät

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta

Lähetystyöntekijä Sakari Heinonen.

Sakari Heinonen, Kypros

Sakari Heinonen on kasvanut lähetyslapsena Keniassa, suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Englannissa ja hankkinut siinä rinnalla taitoja ja pätevyyttä kristilliseen mediatyöhön. Kansanlähetyksen valmennuksen suoritettuaan hän suuntasi maaliskuun 2016 alussa Kyprokselle avustamaan SAT-7 PARSin ohjelmatuotannossa. Hänen erityisenä vastuualueenaan oli tekniikan toimiminen suorien lähetysten aikana.

”Vaikka olen asunut muualla kuin Suomessa suurimman osan elämästäni, oma lähteminen ei ollut itsestäänselvyys”, Sakari sanoo. ”Monta kertaa elämässäni olen pyytänyt Jumalaa sulkemaan ja avaamaan ovia tahtonsa mukaan. Olen pitkään kokenut kutsumusta käyttää teknisiä taitojani hengellisessä työssä. Oven avautuminen SAT-7 PARSin työhön toteuttaa tätä unelmaa.”

Sakari Heinosta puhuttelee SAT-7:n työssä erityisesti se, että satelliittitelevisio tuo kristillisen todistuksen niidenkin ihmisten ulottuville, joiden tavoittaminen muilla keinoin olisi vaikeaa ja vaarallista. ”Haluan antaa lahjani ja taitoni käyttöön, jotta sanoma voisi levitä yli ihmisten luomien muurien ja rajojen”, hän sanoo.

Maija Leena, Englanti

Maija Leena on nuoriso-ohjaaja, joka on kotoisin Keski-Suomesta. Hän on työskennellyt useita työkausia Lähi-idässä sekä Englannissa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähettämänä.

Työ juutalaisten parissa on tavoittavaa toimintaa, jossa evankeliumin todistus etenee kirjallisuuden, musiikin ja henkilökohtaisten keskustelujen välityksellä. Maija Leena kohtaa työssään myös muiden uskontojen edustajia. Lisäksi hän on ollut mukana aborttia ja ihmiskauppaa vastustavassa toiminnassa. Maija Leenalle on tärkeää elämän kunnioitus, sillä Raamatun mukaan jokainen ihminen on jo sikiämisestään lähtien täysiarvoinen persoona Jumalalle ja myös Hänen kuvansa. Maija Leena pitää työssään esillä ihmisen oikeutta elämään, aivan alusta lähtien.

Tällä hetkellä Maija Leena työskentelee Englannissa. Juutalaistyö Englannissa on pääosin tavoittavaa työtä kadulla, ja sitä toteutetaan itsenäisesti sekä yhteistyössä muun muassa London City Mission ja Jews for Jesus -järjestöjen kanssa. Myös turistiryhmiä tavoitetaan, koska juutalaisten kanssa on helpompi keskustella silloin, kun he eivät ole kotimaassaan. Ihmisten kanssa syntyy syvällisiä keskusteluja myös tavoittavassa kahvilatoiminnassa.

Lahjoitukset Maija Leenan työn tukemiseksi

  • Kansanlähetyksen nettisivuilla Lahjoita-painikkeen kautta
  • tai tilisiirrolla tilille FI83 2070 1800 0283 25 (saaja: Suomen Ev. lut. Kansanlähetys, viite: 22907) 

Näitä lahjoitustapoja käyttäen lahjoitus ohjautuu Kansanlähetyksen kautta seurakunnan sopimuskohteelle. Lahjoitus lasketaan mukaan seurakunnan alueen lähetyskannatukseen.
Rahankeräyslupa

Lähetystyöntekijät

Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kautta

Lähetystyöntekijät Kristiina ja Jukka Paananen.Kristiina ja Jukka Paananen

Paanaset ovat työskennelleet Venäjällä toimivan Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöntekijöinä vuodesta 2003.

Jukka Paananen on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja lisäksi opiskellut teologiaa. Kristiina Paananen on kasvatustieteiden maisteri. Vuosina 2003–2009 he työskentelivät Venäjän länsilaidalla Kingiseppissä, Inkerin kirkkoon kuuluvassa Jaaman seurakunnassa. Inkerin kirkko kutsui Paanaset vuonna 2009 uusiin tehtäviin kirkon keskushallintoon: Jukka nimitettiin rovastikuntatyöhön, Kristiinaa pyydettiin viestintätyöhön. Joulukuussa 2009 Paanaset muuttivat Kingiseppistä Pietariin.

Kesällä 2017 Paanaset palasivat pysyvästi kotimaahan. He aloittivat Rauhan Sanan kotimaan työntekijöinä – Jukka lähetysjohtajana, Kristiina viestintäsihteerinä – mutta jatkavat Inkerin kirkon tehtäviä 30 %:n työajalla. Jukka Paananen koordinoi ystävyysseurakuntatyötä sekä Murmanskin kirkon rakennushanketta, ja Kristiina Paananen on viestintäosaston tukena vastaten Inkerin Kirkko -lehden ilmestymisestä.

Yhteystiedot:
paananen71@gmail.com
kristiina.paananen@gmail.com

Paanasten ystäväkirje löytyy Lähetyssopesta.

Nimikkokohteet

Suomen Lähetysseuran kohteet 

Kaakkois-Nepalissa, Intian rajan tuntumassa toimii Nepalin evankelisluterilainen kirkko. Se on pieni, köyhien ihmisten yhteisö, joka toimii lähinnä syrjittyjen kansanryhmien parissa alueella, jossa väestön koulutustaso on huono ja eriarvoisuus suurta.

Lähetysseura parantaa syrjittyjen ihmisryhmien asemaa tukemalla esimerkiksi heidän koulutustaan. Maaseudun naisten ja tyttöjen asemaa parannetaan järjestämällä naisille koulutusta ja tukemalla pienyrittäjyyttä. 

Pipliaseuran kohde

Medialähetys sanansaattajien kohde

  • Radiolähetystyö Linkki avautuu uudessa välilehdessä
  • Toivoa naisille 
    Toivoa naisille -rukousliike on nimikkokohde Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) kautta. Rukousliikkeen taustayhteisönä toimii maailmanlaaja medialähetysjärjestö TWR (Trans World Radio). Liike toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailmaa voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon Jeesuksessa ja ihmisarvoisen elämän.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) kohde

Matongoon perustettiin raamattukoulu vuonna 1978. Vähitellen raamattukoulusta on kehittynyt teologinen seminaari (MLTC, Matongo Lutheran Theological College), jossa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä yhdeksän muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Seminaarissa kaikki koulutus tapahtuu englanniksi ja tutkintoja voi suorittaa teologian kandidaatin tutkintoon asti, mutta seminaarin tavoitteena on kehittyä itsenäiseksi tiedekunnaksi, joka pystyisi antamaan koulutusta teologian maisterin tutkintoon asti.

Sley on lähettänyt seminaariin opettajia jo vuosikymmenten ajan. Tällä hetkellä opettajan tehtävissä toimii kaksi lähettiä.