Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 23.9.2020

24.9.2020 10.56

Vuoden 2021 veroprosentin vahvistaminen 

Yhteinen kirkkoneuvosto edottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että vuoden 2021 kirkollisveroprosentti olisi nykyinen voimassaoleva 1,7 %. Veroprosentti tulee vahvistaa seuraavaa varainhoitovuotta varten ja ilmoittaa se verohallitukselle viimeistään marraskuun puolivälissä. 

Hallintojohtajan viran hakikijat

Uudelleen avoinna olleen Kokkolan seurakuntayhtymän hallintojohtajan virkaan päätettiin kutsua kuusi haastateltavaa valmistelutyöryhmän ehdotuksen pohjalta. Hallintojohtajan viran hakuaika päättyi 15.9.2020. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 20 hakemusta. Yhteinen kirkkoneuvosto tekee esityksen valittavasta henkilöstä yhteiselle kirkkovaltuustolle, joka valitsee hallintojohtajan.

Minna Kultala valittiin Mikael-salin ruokapalvelutyöntekijäksi

Kokkolan seurakuntayhtymässä keittiövastaavana työskentelevä Minna Kultala valittiin uudeksi Mikael-salin ruokapalvelutyöntekijäksi. Asiasta päätti yhteinen kirkkoneuvosto hallintojohtajan esityksen pohjalta keskiviikkoillan 23.9.2020 kokouksessaan.
Avoinna olleen Mikael-salin ruokapalvelutyöntekijän toimeen haki määräaikaan mennessä neljä henkilöä, joista kahta haastateltiin. 
Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu ruoanvalmistusta, tarjoiluiden hoitamista, siivousta, tilojen valvontaa, asiakastilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Kelpoisuusehtona on cateringalan koulutus tai vastaava käytännön työkokemus sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja vähintään tyydyttävä kirjallinen osaaminen. 

Outi Saraste valittiin Alasalin ruokapalvelutyöntekijäksi

Kokkolan seurakuntayhtymässä palveluvastaavana työskentelevä Outi Saraste valittiin avoinna olleen Alasalin ruokapalvelutyöntekijän toimeen. Asiasta päätti yhteinen kirkkoneuvosto hallintojohtajan esityksen pohjalta keskiviikkoillan 23.9.2020 kokouksessaan.
Avoinna olleen Alasalin ruokapalvelutyöntekijän toimeen haki määräaikaan mennessä 9 henkilöä, joista neljä haastateltiin. 
Ruokapalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu ruoanvalmistusta, tarjoiluiden hoitamista, siivousta, tilojen valvontaa, asiakastilaisuuksien suunnittelua ja toteutusta. Kelpoisuusehtona on cateringalan koulutus tai vastaava käytännön työkokemus sekä toisen kotimaisen kielen hyvä ja toisen vähintään tyydyttävä suullinen osaaminen. 

Kälviän seurakuntakodin ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttäminen

Kälviän seurakuntakodille etsitään ruokapalvelutyöntekijää kesällä irtisanoutuneen henkilön tilalle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti keskiviikkoillan 23.9.2020 kokouksessaan hallintojohtajan esityksen mukaan palkata ruokapalvelutyöntekijän 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan osa-aikaiseen, toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. 
Kälviän seurakuntakodilla työskentelevät palveluvastaava ja ruokapalvelutyöntekijä tekevät tiivistä yhteistyötä Lohtajan keittiövastaavan kanssa tilaisuuksien toteuttamisessa sekä vapaiden ja lomien sijaistamisessa. Tarvittaessa Kälviän seurakuntakodin ruokapalvelutyöntekijä sekä palveluvastaava voidaan kutsua avuksi Kokkolan toimipisteisiin ja leirikeskuksiin. 

Sivutoimiluvan jatkaminen suntioiden sijaisuuksien hoitamiseksi Lohtajan ja Kälviän seurakunnissa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää jatkoa Samuli Anttilan sivutoimiluvalle ajalle 1.10.2020–31.3.2021.
Anttilan on toiminut Lohtajan ja Kälviän seurakunnissa suntioiden vuosilomien sijaisena. Yhteinen kirkkoneuvoston on myöntänyt 17.6.2020 hänelle määräaikaisen sivutoimiluvan 15.6.–16.8.2020. Hänen kanssaan on tehty uusi määräaikainen työsopimus Lohtajan suntiotehtäviin. 
Anttilalla on hautauspalvelualan yritys, minkä vuoksi hän anoo sivutoimilupaa toiminnan harjoittamiseen. Anttila arvioi näihin kuluvan keskimäärin noin kuusi tuntia viikossa. Hautauspalvelutoiminta tapahtuu Lohtajalla ja sen lähialueella. Hautaustoimen päällikkö puolsi sivutoimiluvan myöntämistä anotulle ajalle.

Maa-alueen vuokraus Elisabethin hautausmaan huoltoalueelta

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä maa-alueen vuokrauksen Elisabethin hautausmaan huoltoalueelta hautausmaan työnjohtaja Bernt Slotelle.
Työnjohtajalle on jo myönnetty sivutoimilupa yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 18.9.2019. Slotte vuokraisi hautausmaan maatuvan jätteen ja puutavarasäilytysten alueelta noin sadan neliön alueen oman sivutoimen myötä tulevalle puujätteelle (oksat ja latvat). Tällä hetkellä samalle alueelle viedään kanta-Kokkolan hautausmaiden vastaava puujäte, josta se myydään edelleen määräajoin hakkeeksi. 
Maa-alueen vuokra-aika on 1.1.2021–31.12.2030. Vuosivuokraksi on määritelty 200 euroa. Sopimuksen voimassaolo sidotaan Sloten työsuhteen voimassaoloon seurakuntayhtymässä. Kyseinen maa-alue on laaja, eikä tämä menettely haittaa hautaustoimen toimintaa. Yhtenen kirkkoneuvosto päättä hallintojohtajan esityksen pohjalta hyväksyä maa-alueen vuokraamisen.