Uutislistaukseen

Kummin kanssa yhteisöön

Kokkolan suomalainen seurakunta on mukana yhteisökummitoiminnassa, jossa vapaaehtoiset tukevat maahanmuuttajia löytämään oman paikkansa yhteisössä Kokkolassa.

Toukokuussa Kokkolassa järjestetään kaksi valmennusiltaa, joissa yhteisökummiksi haluavat vapaaehtoiset voivat tulla tutustumaan toimintaan. Kummeilta toivotaan avoimuutta ja kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan sekä valmiutta toimia ryhmässä.

- Tuo itsesi ja omat yhteisösi sekä verkostosi helpottamaan kotoutujia löytämään uusia tuttavuuksia ja heitä kiinnostavaa tekemistä. Tehtävä ei vaadi erikoistaitoja, vaan avoimuus tutustua uusiin yhteisöihin riittää. Toimintaa suunnitellaan yhdessä kotoutujien kanssa, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Minna Lempiälä Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta ja projektityöntekijä Tuuli Ihamäki Suomen Punaisesta Rististä kannustavat.

Maahanmuuttajia ja Punaisen ristin työntekijä ruokakaupassa.
Suomen Punainen Risti järjestää yhteisökummivalmennusta Kokkolassa, jossa myös Kokkolan suomalainen seurakunta on mukana. Haluatko sinä toimia vapaaehtoisena ja kouluttautua tueksi Suomeen muuttaneille? Kuva: Timo Heikkala/SPR

Yhteisölähtöisen kotoutumisen pilottihanke on EU-rahoitteinen. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto. Hankekumppaneina ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak), kirkkohallitus sekä neljä Punaisen Ristin piiritoimistoa: Oulun piiri, Länsi-Suomen piiri, Varsinais-Suomen piiri ja Kaakkois-Suomen piiri. 
Myös Kokkolan suomalainen seurakunta on mukana paikallisesti.
Yhteisölähtöisessä kotoutumisessa toiminta muotoutuu mukana olevien toimijoiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hankkeen tarkoituksena on monipuolistaa kiintiöpakolaisena tulleiden sosiaalisia verkostoja ja avata paikallisia yhteisöjä. 
Hankkeen työntekijät ja alueelliset yhteistyökumppanit kouluttavat ja tukevat uusia vapaaehtoisia.

Yhteisölähtöisen kotouttamisen koulutusillat 
ti 7.5. ja 21.5. klo 17-20 
Pitkänsillankatu 22 lh. 8, Kokkola
Lisätietoja: tuuli.ihamaki@redcross.fi 
p. 040 627 8810 tai minna.lempiala@evl.f

24.4.2024 13.04