Tunnustuskirjaluentosarja

Petri Kasarin vetämä luentosarja pidetään Kaarlelan seurakuntakodin Öja-auditoriossa

 • su 20.3. klo 16
  Maallinen ja hengellinen: Traditio ja yhteiskunnallinen elämä XIV-XVI; Viimeinen tuomio ja vapaa ratkaisuvalta XVII-XVIII.
  Tällä luennolla käsitellään maallisen ja hengellisen suhdetta, luterilaista käsitystä lopun ajoista ja tahdonvapauden rajoja.
   
 • su 3.4. klo 16
  Luterilainen uudistusohjelma, erimielisyyden artiklat: Hyvät teot ja pyhimykset XIX-XXI; Messu, rippi, pappisavioliitot XXII-XXIV; Paasto, luostarit ja kirkollinen valta XXV-XXVIII
   
 • Su 24.4. klo 16
  Atekismuskristillisyys – luterilainen uskonelämä (Iso ja Vähä katekismus): käskyt, uskontunnustus, Isä meidän ja sakramentit.
  Tällä luennolla käsitellään luterilaisen uskonelämän ohjelmakirjaa Katekismusta. Katekismuksen tehtävänä on opettaa luterilaiselle, miten hänen tulee elää uskoaan todeksi ja millaisiin asioihin hänen tulee keskittyä. Katekismuksissaan Luther koetti tiivistää sekä luterilaisuuden ydinsisällön että luterilaisen elämäntavan.
   
 • Su 8.5. klo 16
  Schmalkaldenin opinkohdat; Paavin valta ja johtoasema
  "Schmalkaldenin opinkohdat" on Lutherin räiskyvää taistelukirjoitus katolisen kirkon väärinkäytöksiä vastaan. Melancton taas pohtii kirjassaan "Paavin valta ja johtoasema" luterilaisuuden suhdetta paaviuteen.
   
 • Su 22.5. klo 16
  Yksimielisyyden ohje.
  Tällä luennolla tutustumme Yksimielisyyden ohjeeseen, joka on tunnustuskirjoista viimeinen. Se on eräänlainen hahmotelma yhteenvedoksi Luterilaisen tunnustuksen sisällöstä. Ajallisesti ja teologisesti teos osuu uskonpuhdistuksen loppuun ja puhdasoppisuuden ajan alkuun.