Uutislistaukseen

Jeesus-kirjojen lukutalkoot

27.1.2021 10.15

Kokkolalainen taiteilija ohjaa evankeliumien ääneenlukua

 

Puinen lukupulpetti Kokkolan kirkossa.

Paastoaika kirkossa on hyvä aika lukea, mitä Jeesuksesta kerrotaan evankeliumeissa. Siihen tarjoutuu nyt hyvä mahdollisuus. Neljä kuvaa Jeesuksesta – paastoajan tapahtuma tuo esiin todella neljä erilaista kuvaa Nasaretin miehestä. 
Raamatunlukutapahtumaan osallistuvien kouluttaja,  kokkolalainen taiteilija Auli-Maritta Ruuskanen opastaa lukijoita muun muassa äänenkäytössä, artikulaatiossa ja hengitystekniikassa.

- Lukutapahtuman, vai käyttäisinkö ilmaisua lukutalkoiden, kiinnostavuus syntyy moniäänisyydestä, erilaisten persoonien tavasta tuoda ”tarinaa” julki. Voi kuulla eri painotuksia, ja sitä kautta kuuntelemiskokemus rikastuu, ja näkemys avartuu, Ruuskanen sanoo.
Hän pohtii Raamattua myös teoksena. 

- Onko se tieteisteos, tutkielma, jättimäinen romaani, tarinoiden kirja, eepos…? Kukin voi kokea sen omalla tavallaan, kuten kaiken kirjoitetun tekstin. Ja näin toden totta myös tapahtuu, hän sanoo ja pyrkii muistamaan tämän lähtiessään ohjaamaan Raamatunlukutapahtuman lukijoita.

Ruuskanen sanoo, että lukeminen itsekseen, tai ääneen muiden kuunnellessa, ovat täysin erilaisia tilanteita. 

- Kuulijalle voi syntyä kuulemastaan erilaisia ajatuksia, esimerkiksi: ”...hän vain luki sen...melkoista tulkintaa...olipa mukaansa tempaavaa kerrontaa...”. Ne ovat saman asian eri sävyt, vivahteita, hän kertoo.
Ruuskasen mukaan lukijan tyyli vaikuttaa kuulijan kokemukseen.

-  On siis mietittävä, mitä haluaa antaa missäkin tilanteessa, hän painottaa. 
Myös lukijan äänellä on merkitystä, vaikkakin jokaisella on oikeus omalla äänellään ilmaisuun. 

- Jokainen voi halutessaan kehittää ja kehittyä äänensä käytössä. Näin pyritään palvelemaan kuulijaa, tarjoamaan mahdollisimman rikastuttava kokemus. Tarkoitan tässä selkeyttä, kantavuutta, malttia ja tunnetta, Ruuskanen lisää.

”Toivoisinkin ihmisiltä rohkeutta heittäytyä uuteen mahdollisuuteen,
antaa tilaisuus kokea ja löytää ominaisuuksia,
joita ei ennalta tiedä itsellään olevankaan.”

Auli-Maritta 
Ruuskanen

Kun ”Jeesus-kirjat” syntyivät, olivat Jeesuksen historialliset oppilaat kuolleet tai ainakin jo hyvin iäkkäitä. Erilaiset kuvaukset Jeesuksen vaiheista haluttiin koota yhteen. Tapahtui muutos puhutusta kirjoitettuun. 
Meidän aikaamme asti ei ole säilynyt yhtään ensimmäistä kirjoitettua versiota mistään evankeliumista. Kopioita ja kopioiden kopioita on tekstintutkijoiden käytettävissä ja käytössä. 
Toinen muutos perustui kieleen. Jeesuksen äidinkieli oli aramea - heprean sukulaiskieli. Kirjat hänestä kirjoitettiin kreikankielellä, joka oli sen ajan ja alueen silloinen yleiskieli. 
Me luemme ja kuulemme noita samoja tekstejä omalla kielellämme. Minkälaisen vaikutuksen ja mahdollisesti jopa muutoksen ne meissä saavat aikaan? 

- Lukeminen ja kuunteleminen tarjoavat meille mahdollisuuden laajentaa näkemyksiämme ja maailmankuvaamme. Mahdollisuuden keskittymiseen, nautintoon ja läsnäoloon. Toivoisinkin ihmisiltä rohkeutta heittäytyä uuteen mahdollisuuteen, antaa tilaisuus kokea ja löytää ominaisuuksia, joita ei ennalta tiedä itsellään olevankaan.
Tässä tilanteessa pyrin olemaan oppaana ja rohkaisijana, Ruuskanen sanoo.


 
Neljä kuvaa Jeesuksesta – paastonajan tapahtuma. Raamatunlukukoulutus alkaa ke 27.1. ja jatkuu 3.2 ja 10.2. Tule mukaan, ota yhteys Martti T. Nykäseen, 
p.  040 481 0186.  

 

Teksti: Martti T. Nykänen