Uutislistaukseen

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 30.3.2023

Puheenjohtajan nuija avonaisen kirjan päällä.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yhtymän tilinpäätöksen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Kokkolan seurakuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilikauden 2022 ylijäämäksi muodostui 131 344 euroa, vuosikatteen ollessa 1 756 145 euroa. Kirkollisverotuloja yhtymälle kertyi viime vuonna 10 749 977 euroa, mikä on lähes puoli miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Toimintatuotot ylittivät talousarvion yli 500 000 eurolla, toimintamenot ylittivät talousarvion noin 200 000 eurolla. Korona-ajan väistyminen näkyi loppuvuotta kohti mentäessä paitsi toiminnan viriämisenä, osallistujamäärien kasvuna niin myös menojen lisääntymisenä. Myös inflaatio voimistui vuoden 2022 loppupuoliskolla. 

Kokkolan seurakuntayhtymän investoinnit nousivat vuonna 2022 yhteensä 793 553 euroon. Mittavin investointikohde oli syksyllä valmistunut Kaarlelan kirkon julkisivu-urakka.

Yhtymän rahavarojen muutos oli 1 068 436 euroa positiivinen, jolla voitiin kuroa kiinni edellisvuoden rahavarojen vähentyminen.
Yhteinen kirkkoneuvosto esittää vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamista yhteiselle kirkkovaltuustolle.

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava otetaan käyttöön 1.4.2023 alkaen myös Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa sekä Kaustisen ja Ullavan seurakunnassa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti helmikuussa 2023 pitämässään kokouksessa ottaa Kokkolan seurakuntayhtymässä työ- ja virkasuhteessa olevien henkilöiden käyttöön ilmoittajansuojelulain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan 1.4.2023 alkaen. Lain mukaan seurakunnat ja seurakuntayhtymät sekä muut kirkon viranomaiset, joiden työ- tai virkasuhteessa olevien henkilöiden määrä on säännöllisesti vähintään 50, ovat velvollisia perustamaan sisäisen ilmoituskanavan.

Pienemmät organisaatiot voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoisesti. Kaustisen ja Ullavan seurakunta sekä Kokkolan suomalainen seurakunta ovatkin päättäneet seurakuntaneuvostojensa päätöksellä liittyä mukaan yhtymän ilmoittajansuojelukanavaan. 

Anonyymi ilmoituskanava mahdollistaa suojan väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työssään havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa, kuluttajansuojassa, henkilötietojen suojaan tai verkko- ja tietojärjestelmiin liittyvässä turvallisuudessa.

Heidi Kumpulainen valittiin Kokkolan seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijäksi

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Heidi Kumpulaisen Kokkolan seurakuntakeskukseen ruokapalvelutyöntekijäksi 17.4.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Avoinna olleen Kokkolan seurakuntakeskuksen ruokapalvelutyöntekijän toimeen haki 10 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa ennen hakuajan päättymistä. Haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä. Haastatteluryhmän yksimielinen ehdotus toimeen oli Heidi Kumpulainen, varalle valittiin Robert Lepola.

31.3.2023 08.59