Uutiset

Palvelevassa puhelimessa kohdataan ihmisten hätä

Julkaistu: 26.09.2019

Palvelevan puhelimen (PP) toiminnan laajetessa 80-luvun lopulla rovastikunnalliseen toiminta-alueeseen liittyivät myös Pietarsaari ja Evijärvi. Vuonna 1992 puhelinpäivystys laajeni edelleen kattamaan entisen Vaasan läänin. Valtakunnalliseksi yhteispäivystykseksi toiminta muuttui vuonna 2007. Puhelinpäivystysnumerot ovat vaihtuneet moneen kertaan. Nykyinen PP:n numero on 0400 22 11 80 ja se päivystää iltayön tunteina klo 18 alkaen joka ilta. Muutosten keskellä yksi asia on kuitenkin pysynyt: ihmisten hätä ja keskustelun tarve.

Puhelujen määrät lisääntyivät toiminta-alueen jatkuvasti laajetessa. Keskeisinä keskustelun aiheina ovat säilyneet muun muassa yksinäisyys ja arjen tilanteiden jakaminen sekä mielenterveyteen liittyvät keskustelut.

Jos ihminen on sisäisesti yksin, yksinäisyys ei poistu sillä, että on ihmisiä ympärillä. Ihminen on yksin, jos tukipilari puuttuu. Se, että kokee olevansa yksin omassa tilanteessaan ja ajatustensa keskellä, estää ihmistä löytämästä itseään vaikean kokemuksen jälkeen. Silloin tarvitaan toista ihmistä, joka kuuntelee, jonka kanssa voi kokea yhteenkuuluvuutta ja joka auttaa saamaan yhteyden omiin tunteisiin. Tarvitaan joku, joka välittää.

Viime vuosina myös entistä useampi laitoksessa asuva tai siellä hoidossa oleva on löytänyt Palvelevan puhelimen päivystäjän keskustelukumppanikseen. Koko elämänkirjo on ollut keskusteluissa läsnä. Hengellisistä asioista puhutaan soittajan niin toivoessa, mutta ei tuputeta. Moni pyytää myös esirukousta.

Itsemurha-ajatuksiin liittyvien puhelujen määrä on heijastanut yhteiskunnallista tilannetta. Itsemurhat ovat vähentyneet huippuvuosista, ja se on heijastunut näiden keskustelujen määriin. Puhuminen kaikesta mieltä painavasta, mitä ei voi aina kasvokkain toisen kanssa jakaa, onkin parasta itsemurhien ennaltaehkäisyä.

Pitkäaikaisen puhelinpäivystäjän kertoman mukaan taloudellisessa ahdingossa elävien hätä on ollut koskettavaa. Monilla rahaa ei ole riittävästi ruokaan ja lääkkeisiin, saati välttämättömiin asiointimatkoihin. Näissä tilanteissa on ollut tarvetta ohjata avunlähteille, mutta monesti kaikki keinot on jo kokeiltu. Toivottavasti keskustelu on tuonut edes pientä helpotusta, kun tunnekuormaa on saanut jakaa.

Palveleva netti aloitti toimintansa Palvelevan puhelimen rinnalla vuonna 2005 ja hetkeä myöhemmin Palveleva chat. Palveleva kirje toimii pienimuotoisena palveluna tarjoten palvelua niille, jotka eivät käytä puhelinta tai nettiä. Kirkonkeskusteluapu, mitä yhteisnimeä näistä toiminnoista käytetään, palvelee sekä suomeksi että ruotsiksi.

”Ehkä tärkein tekijä PP:n historiassa on ollut se, että työmuoto on löytänyt vapaaehtoisissa piilevät voimavarat. PP on esimerkki työmuodosta, jossa seurakuntalaisten osaamista arvostetaan, heille tarjotaan mielekäs tehtävä sekä koulutusta, ohjausta ja tukea.” Lainaus on Helena Samulin-Ojanperän kirjoittamasta Suomen Palvelevan puhelimen (PP) historiikista, Yhteys toiseen ihmisen, PP 50 vuotta (2014).

Kuunteleminen, vapaaehtoisten työpanos ja auttaminen kriisitilanteessa ovat tänäkin päivänä PP:n keskeistä identiteettiä. Ilman vapaaehtoisia työmuotoa ei olisi. Toiminnanohjaajan tehtävänä on rekrytoida uusia päivystäjiä, kouluttaa ja tukea vapaaehtoisia. Vapaaehtoiset vastaavat suurimmaksi osaksi päivystysvuorojen hoitamisesta puhelimessa ja netissä. PP:n vapaaehtoisina toimii Kokkolan seudulla vajaat 60 henkilöä. He ovat kirjallisesti sitoutuneet vaitioloon, nimettömyyteen ja asiakkaan kunnioittamiseen kansainvälisten puhelin- ja verkkoauttajien eettisten normien mukaan. Kokkolan seudun Palveleva puhelin aloitti toimintansa 1.1.1980 ja 40-vuotismerkkipäivää vietetään vuoden vaihteessa.

 

Teksti: Taina Lamminen