Uutiset

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 7.6.2018

Julkaistu: 07.06.2018

Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 7.6.2018

TILINPÄÄTÖS 2017 OLI YLIJÄÄMÄINEN

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä 991.191,27 euroa kirjataan yli- ja alijäämätilille taseen omaan pääomaan.

- Tilikauden 2017 tulos oli hyvä, summasi hallintojohtaja Helinä Marjamaa.

Tuloksessa on kiinteistöjen myyntivoittoja 80.000 euroa ja metsätalouden tuottoja 373.000 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 401.000 eurolla ja toimintakulut alittivat talousarvion 280.000 eurolla. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 60 prosenttia. Työntekijöitä yhtymässä ja seurakunnissa oli yhteensä 153. Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus oli 8,3 miljoonaa euroa ja 681.000 euroa budjetoitua parempi. Vuosikate oli 1,8 miljoonaa euroa ja 567.000 euroa arvioitua parempi.

Kirkollisverotuloja kertyi 10,3 miljoonaa euroa, ja valtionkorvausta saatiin 1 miljoona euroa. Verohallinnon tietojen mukaan verotulot näyttivät vielä lokakuussa lähes puolen miljoonan euron menetystä. Marraskuun lopulla tuli tieto, että kirkollisveron tilitysten jako-osuutta muutetaan. Sen myötä Suomen seurakunnille tilitettiin joulukuussa noin 25 miljoonan euron oikaisuerä. Oikaisun vaikutuksesta Kokkolan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen kaikkien seurakuntien kirkollisverokertymä laski 0,4 %.

Seurakuntien jäsenmäärän kehitys vaikuttaa kirkollisverokertymään. Kokkolan seurakuntayhtymän alueen seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden lopussa yhteensä 41.518 eli 365 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Investointeihin käytettiin 1 miljoona euroa. Kälviän kirkon sisätilojen remontti aloitettiin, Ullavan kirkko ja tapuli maalattiin ulkoa sekä Lohtajan kirkon ja Kaustisen kirkon paanukatot tervattiin. Normann-urkujen restaurointi Marian siunauskappeliin valmistui kevättalvella.

Vuoden 2017 aikana keskusrekisteri aloitti toimintansa. Organisaatiomuutoksen myötä Palveleva puhelin, katulähetystyö ja maahanmuuttajatyö siirtyivät yhtymän yhteisistä seurakunnallisista tehtävistä Kokkolan suomalaiseen seurakunnan diakoniatyön yhteyteen. Kokkolan seurakuntakeskuksen toimistorakennuksen kolmas kerros vuokrattiin ulos.

TOINEN PERHENEUVOJAN VIRKA PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEEN

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti perustaa toisen perheneuvojan viran 1.7.2018 ja vahvisti Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen päivitetyn johtosäännön.
Perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta on esittänyt viran perustamista varapuheenjohtajansa Matti Kaivosojan aloitteen mukaisesti. Perusteluina ovat muun muassa asiakas- ja suoritemäärien kasvu sekä maakunnan väestömäärä. Uuden viran perustamisen myötä neuvottelukeskuksessa työskentelee jatkossa kolme kliinistä perheneuvontatyötä tekevää työntekijää: keskuksen johtaja ja kaksi perheneuvojaa..
- Piispantarkastuksessa huhtikuussa 2017 todettiin yksimielisesti tämä akuutti perheneuvojien määrän lisäyksen tarve ja näytettiin vihreää valoa prosessin etenemiselle, kertoi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jouni Sirviö, joka on valmistellut viran perustamista.
Keski-Pohjanmaalla on ollut noin 34.000 asukasta yhtä perheneuvojaa kohden, kun kirkkohallituksen suositus on 20.000 asukasta yhtä perheneuvojaa kohden.

HAUTAINHOITORAHASTOT YHDISTETÄÄN

Seurakuntayhtymällä on kaksi hautainhoitorahastoa: kanta-Kokkolan hautainhoitorahasto sekä Kaustisen ja Ullavan, Kälviän ja Lohtajan hautainhoitorahasto. Molemmilla rahastoilla on oma talousarvio ja tase. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti, että rahastot yhdistetään vuodesta 2019 alkaen, hautausmaajohtokunnan esityksen mukaisesti. Rahasto nimetään Kokkolan hautainhoitorahastoksi.
Hautainhoitorahaston sääntöihin tehdään tarvittavat korjaukset. Rahastolle laaditaan yksi yhteinen talousarvio. Taseet yhdistetään tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen ja avaava tase tuodaan yhteiselle kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAT YHDISTETÄÄN

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan johtosäännön, jonka myötä johtokunnat yhdistetään. Samalla voimassa olevat kiinteistötoimen johtosääntö ja hautausmaajohtokunnan johtosääntö lakkaavat. Kiinteistöjohtokunta ja hautausmaajohtokunta puoltavat uuden johtosäännön hyväksymistä.