Uutiset

Luentosarja sukeltaa Raamattuun

Julkaistu: 11.04.2018

Raamattu on tunteita herättävä kirja. Lähes jokaisella on siihen jonkinlainen suhde. Yhdelle Raamattu on elämän perusta, toiselle kritiikin kohde tai lähinnä satukirja, kolmannelle nostalginen muisto rippikouluajoilta – ja paljon muuta.
Raamattu on myös monenlaisen tulkinnan ja tutkimuksen kohde, uskon ja tieteen kirja. Se voi puhutella elävänä Jumalan sanana tai siihen voi kohdistaa tieteellistä mielenkiintoa pohtien vaikkapa sen syntyvaiheita tai alkukielisten ilmausten merkitystä. Usein se on myös molempia yhtä aikaa, rinnakkain ja limittäin.

Kokkolan suomalainen seurakunta järjestää huhti-toukokuun aikana neljän luennon sarjan, joka johdattelee Raamattuun ja sen tutkimukseen, tulkintaan sekä keskeisiin ajatuksiin.
Luennoille on tervetullut jokainen, riippumatta omasta raamattusuhteesta tai tietopohjasta. Oma Raamattu on hyvä ottaa mukaan, mutta lainaksikin Raamatun luennolle saa.

Raamattuluentojen kahdella ensimmäisellä kerralla käsitellään Raamattua kokonaisuutena – millaista kirjallisuutta Raamatun kirjat oikeastaan ovat, millaisessa tilanteessa ne ovat syntyneet ja miten Raamatun kokonaisuus on muodostunut. Tarkastelemme myös erilaisia raamatuntulkintaperinteitä.

Kahdella viimeisellä kerralla tarkastelemme kahta Raamatun kannalta merkityksellistä henkilöä: Paavalia ja Jeesusta – keitä he olivat, mitä Raamattu heistä kertoo ja mikä heidän merkityksensä on kristinuskolle.
Kaikille avoin luentosarja kutsuu mukaan kuulemaan, oppimaan ja keskustelemaan.