Uutislistaukseen

Hyvinvointia tunnetaidoista diakoniapäivässä

Halsuan kirkon alttaritaulu ja sininen saarnastuoli.

Varmaan moni meistä on huomannut, kuinka paljon kirjakauppojen hyllyille on viime vuosina ilmestynyt tunteisiin liittyvää tietokirjallisuutta. Tunneasiat ovat jatkuvasti myös useiden keskusteluohjelmien keskiössä.
Tunteet ovat yksi inhimillisen toiminnan peruspiirre. Meidät on varustettu erilaisilla tunnejärjestelmillä, joiden tehtävä on auttaa meitä kohtaamaan ympäröivää todellisuutta. 
Kokkolan rovastikunnan diakoniapäivillä Halsualla lokakuun ensimmäisenä lauantaina pohditaan tunteita ja tunnetaitoja. Yhtenä johdattajana aiheeseen toimii psykoterapeutti Jouko Toskala.

Kohtaamme jatkuvasti erilaisia sosiaalisia tunneviestejä, jotka saattavat olla vaikuttavampia kuin varsinaiset ääneen lausutut sanat. 
- Elämän ensimmäisten vuosien aikana rakentuva kiintymyssuhde perustuu tunneviesteihin lapsen ja aikuisen välillä. Pienen lapsen todellisuus määrittyy pitkälti välittömien tunnekokemusten perusteella. Tämä vaihe jättää meihin syvät tunnejäljet, joiden läsnäoloa kannamme mukanamme aikuisuudessakin, kertoo Toskala. 

Nykyisin puhutaan usein tunnetaidoista, joilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa tunteita niin itsessä kuin muissa. Tähän taitoon liitetään usein myös kyky ymmärtää omien tunteiden taustoja sekä säädellä tunteita ja käyttää tunteita voimavarana elämän haasteissa. 
Toskalan mukaan meillä jokaisella on lapsuutemme liittyen oma tunnehistoriamme ja perityt temperamenttipiirteet osaltaan säätelevät tunnekäyttäytymistämme. Tästä huolimatta jokainen voi myös kehittää omia tunnetaitojaan ja tunteisiin liittyvää ymmärrystä. 

Diakoniapäivässä on viikkomessun jälkeen Halsuan seurakuntatalolla tarjolla lounas, tietoa ja keskustelua tunnetaidoista sekä ohjelmaa. Ennen lähtökahveja halsualainen lauluryhmä  Manna esiintyy Maarit Hotakaisen johdolla. 
Kotiin vietäväksi on mahdollisuus ostaa halsualaisten tuottajien tuotteita, muun muassa leivonnaisia ja käsitöitä, joiden tuotosta osa ohjataan Yhteisvastuu-keräykselle. Vapaaehtoisen ruokamaksun voi antaa Halsuan seurakunnan diakoniatyölle. 
Tapahtumaan tulee ruokailun ja kyydin vuoksi ilmoittautua nettisivujen lomakkeella tai oman seurakunnan diakoniatyöntekijälle viimeistään 25. syyskuuta. Yhteiskyytiä voi tiedustella seurakuntien diakoniatyöntekijöiltä.

Ilmoittautuminen viimeistään 25.9.

Kokkolan rovastikunnan diakoniapäivä Halsualla 
la 7.10. klo 10–14.30

 

15.9.2023 11.44