Uutislistaukseen

Matongossa koulutetaan kirkon työntekijöitä Afrikkaan

Seurakunta seminaarin tukena Keniassa yli 30 vuotta

Kenian Matongoon perustettiin raamattukoulu vuonna 1978. Kokkolan suomalaisen seurakunnan nimikkokohteeksi koulu tuli vuonna 1992. Vähitellen raamattukoulusta on kehittynyt teologinen seminaari.
- Seminaari on Kokkolan suomalaisen seurakunnan vanhin voimassa oleva lähetystyön sopimus. Meillä ei ole Matongossa omaa nimikkolähettiä, vaan tuemme seminaaria kohteena, kertoo seurakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja Minna Lempiälä.

Seminaarin merkitys Kenian ja muiden Afrikan luterilaisten kirkkojen seurakunnalliselle työlle on valtava, sillä siellä koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakoneja sekä Kenian kirkon että myös monen muun Afrikan kirkon palvelukseen.
Tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan viettävällä Suomen luterilaisella evankeliumiyhdistyksellä on pitkä historia myös Matongon seminaarin työyhteydessä. Se on lähettänyt koululle opettajia jo vuosikymmenten ajan. 
Tällä hetkellä seminaarissa opettaa yksi suomalainen lähetti, Virpi Otieno. Hän opettaa muun muassa kädentaitoja. Parhaillaan diakonia-
opiskelijat suunnittelevat stoolien valmistamista Otienon ohjauksessa. Aikaisempina vuosina koulu on lahjoittanut stoolia valmistuneille opiskelijoilleen pappisvihkimyksien yhteydessä.

Huhtikuun alussa vietetään Kaarlelan seurakuntakodilla Sley:n perinteisiä kevätmyyjäisiä. Matongon teologisen seminaarin opiskelijat lähettävät myyjäisten alkuun videotervehdyksen 30-vuotisen yhteistyön kunniaksi.
- Lisäksi saamme tervehdyksen myös nimikkolähetiltämme Pauli Vanhaselta, joka toimii Ugandassa pakolaisten keskuudessa. Myyjäisten tuotto kohdennetaankin juuri etelä-sudanilaisten pakolaisten auttamiseksi, kertoo Lempiälä.

Matongon seminaarin opiskelijoita.
Kokkolan suomalainen seurakunta on tukenut Matongon teologista seminaaria Keniassa yli 30 vuoden ajan. Seminaarissa koulutetaan evankelistoja, pappeja ja diakonissoja Kenian evankelis-luterilaisen kirkon sekä useamman muun afrikkalaisen maan luterilaisten kirkkojen palvelukseen. Kuva: Sley

22.3.2023 12.57