Viikon sana

 

Syntyä

Luonnollisena tapahtumana syntymä liittyy elämän jatkumiseen. Lähellä oleville se on elämän ihmeen katselua.

On yllättävää, että Raamattu käyttää syntymisen käsitettä hengellisenä symbolina varsin vähän. Tosin Johannes tekee niin, ja sillä on ollut suuri vaikutus kirkon kieleen.
Syntymisen käsite liittyy kaikkeen, kosmisista näköaloista aina yksilön sisäiseen elämään.

Kun luonnontiede havainnoi ja johtaa siitä todellisuuden ymmärtämisen, hengellinen elämä kuuntelee sen rinnalla myös kirkon uskonkokemusta.

Johanneksen kosmologian mukaan kaikki on syntynyt Sanan voimalla. Isä Jumala lausuu Sanan, synnyttää Pojan, Kristuksen, joka on elämää luova ja ylläpitävä, sovittava ja eläväksi tekevä Sana. Kun Isän ja Pojan välillä vallitsee rakkaus, olemme kirjaimellisesti – luotuina ja lunastettuina – mukana Pyhän Kolminaisuuden sisäisessä vuorovaikutuksessa eli rakkaudessa.

Syntymisen käsite liittyy myös sisäiseen elämään. Armon aavistelu, Jumalan valtakunnan näkeminen on lahja, joka syntyy ihmisessä, mutta toisesta lähteestä kuin ihmisen omista vaikutuksista.
Siksi puhutaan syntymisestä uudestaan ja ylhäältä, vedestä ja Hengestä.

Tämän vuoksi kirkko kastaa ja puhuu Jeesuksesta ja pyhästä Kolminaisuudesta.

 

Jouni Sirviö
kirkkoherra
Kokkolan suomalainen seurakunta

Sunnuntai 16.6.

Johannes 3:1-15

 

Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.” Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?”
Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”
”Miten tämä kaikki on mahdollista?” Nikodemos kysyi.
Jeesus vastasi:
”Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä?
Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.
Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän.”