Uskollinen

Kuka on uskollinen ja älykäs, kuka tottelee Isää Luojaa ja käyttää aivojaan ja sydäntään ikuiseksi hyödyksi?

Jeesus toteaa, että hänelle uskotuista hyvin huolehtinut palvelija pannaan paljon haltijaksi, mutta toisten tarpeiden
pysyvä unohtaminen on kohtalokasta. Omaa asemaa ei saa käyttää väärin leveän leivän tähden, muita orjuuttaen. 
Se, joka on uskollinen, toimii herransa tahdon mukaan. Usko ilman tekoja on kuollut, kuten Jaakob muistutti.

Hän, joka valitsi Israelin omaisuuskansakseen, on niin uskollinen, ettei muuta voi. Hän tahtoo armahtaa, mutta
Hänen täytyy olla oikeudenmukainen. Tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa. Tieto on turmioksi, jos toimimme
sitä vastaan; hyödyksi, jos käytämme sitä oikein.

Vain uudestisyntynyt voi olla uskollinen ja luottaa Luojaan; vain hengellisestä kuolemasta
henkiin herätetty voi kuolettaa itsekkään luontonsa ja vastustaa sen herättämiä kiusauksia – Pyhyyden
Hengen voimassa.

 

Tuomo Viherjuuri
kanttori
Kokkolan suomalainen
seurakunta
tuomo.viherjuuri@
evl.fi

Luuk. 12:42–48

Jeesus sanoi:
    ”Kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja, sellainen jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan? Autuas se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä! Totisesti: hänen hoitoonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa.
    Palvelija saattaa kuitenkin ajatella: ’Isäntä ei tule vielä pitkään aikaan!’ Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jota tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jota hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset.
    Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipaniskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan, ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan.”