Kuningas

 

Valtiojohtajat saapuvat yleensä valtiovierailulle lentokoneella. Lentokentällä ovat vastaanottajien lisäksi myös tiedotusvälineet, jotka välittävät tärkeän henkilön saapumisseremoniat suoraan kansalaisten olohuoneisiin.

Hyvin toisenlaisessa ympäristössä lähes 2 000 vuotta sitten Jerusalemiin vievällä kapealla vuoritiellä lähestyi kaupunkia kuningas, Jeesus. Hänen valtansa ei ollut tästä maailmasta. Hän oli pyrkinyt jatkuvasti tukahduttamaan messiaanisuuteensa liittynyttä innostusta. Jeesus antoi kansan nyt tervehtiä häntä julkisesti. Hän lähestyi kaupunkia ratsastaen aasilla. Miksi juuri aasilla?
Yksi syy oli siinä, että Vanhan testamentin profetia täyttyi tällä tavoin. Olihan Jeesuksesta kirjoitettu: ”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso kuninkaasi tulee, Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.” (Sak 9:9)
Mutta oli vielä toinenkin syy. Jeesus ei tullut sotavarusteissa. Hän tuli rauhan ruhtinaana. Messiaan oli määrä tuoda rauha Jerusalemiin.

Kansa odotti poliittista johtajaa, joka murskaisi Rooman vallan ja vapauttaisi heidät miehityksestä. Tämä oli liian pieni näkökulma. Jeesus toi rauhan, mutta ei siinä merkityksessä kuin kansa olisi toivonut. Jeesus toi mukanaan Jumalan rauhan. 
Tässä on selitys siihen, miksi kansanjoukot, jotka olivat häntä vastaanottamassa hoosianna-huudoin, vähän myöhemmin huusivat: ”Ristiinnaulitse hänet!”

Kappalainen Tatu Koutonen.
Toivotan kaikille 
Rauhallista Adventin 
aikaa ja Hyvää Uutta 
Kirkkovuotta!

 

Tatu Koutonen
kappalainen
Kokkolan suomalainen seurakunta
tatu.koutonen@evl.fi

Sunnuntai 29.11.
Luuk. 19:28–40

Jeesus lähti toisten edellä nousemaan Jerusalemiin vievää tietä. Kun hän oli tulossa Öljymäeksi kutsutulle vuorelle ja oli jo lähellä Betfagea ja Betaniaa, hän lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Kun tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te otatte sen, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä.”
    Miehet lähtivät ja havaitsivat kaiken olevan niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Kun he olivat irrottamassa varsaa, sen omistajat kysyivät: ”Miksi te viette varsan?” He vastasivat: ”Herra tarvitsee sitä.” He toivat varsan Jeesukselle, heittivät vaatteitaan sen selkään ja auttoivat Jeesuksen ratsaille. Kun hän sitten ratsasti, opetuslapset levittivät vaatteitaan tielle.
Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. He huusivat:
      - Siunattu hän, kuningas,
      joka tulee Herran nimessä!
      Taivaassa rauha,
      kunnia korkeuksissa!
    Muutamat fariseukset sanoivat väkijoukon keskeltä Jeesukselle: ”Opettaja, kiellä opetuslapsiasi!” Mutta Jeesus vastasi: ”Minä sanon teille: jos he olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat.”