Kiittäkää

 

Sotaveteraanin tyttärenä kyselen, mistä asioista sinä olet kiitollinen Suomessa?


Moni perhe maailmassa unelmoi, että saisi elää maassa, jossa olisi rauha ja demokratia. Suomi on sellainen maa. Oletko sinä saanut käydä kouluja?
Vanhempieni opiskelut jäivät haaveeksi. Sotavuodet veivät opiskeluajan ja -varat. Olen kiitollinen tasa-arvoisesta peruskoulusta ja kaikista hyvistä, kannustavista opettajista. Suomalainen lapsi, tyttökin, pääsee kouluun ja saa opiskella niin pitkälle, kuin rahkeet riittävät, se ei ole kiinni yhteiskuntaluokasta tai sukupuolesta.

Suomi on valtio, jossa lakeja ja oikeuksia kunnioitetaan. Meillä on muun muassa mielipide- ja uskonnonvapaus, jokainen saa ilmaista itseään ja uskoaan ilman pelkoa vainosta. Vapauksista on sotien aikana maksettu kova hinta.

Omasta hyvästä isänmaasta saamme kiittää edellisiä sukupolvia ja Herraa, Jumalaamme. Meillä on jokaisella sukupolvien ketjussa oma tehtävämme isänmaasta huolehtimisessa. Kunnioituksella sytytämme kynttilöitä itsenäisyyspäivänä sankarihaudoille ja ikkunoille.

 

 

Sari Kontinen-Koski
kappalainen
Kokkolan suomalainen seurakunta
sari.kontinen-koski@evl.fi

5. Moos. 8:10-17

Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta Herraa, Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka minä teille nyt annan.
   Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta. Hän johdatti teidät suureen ja pelottavaan autiomaahan, joka on täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata esiin kovasta kalliosta ja ruokki teitä mannalla, jota isännekään eivät tunteneet. Hän kuritti teitä ja koetteli teitä, mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille hyvyytensä. Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden.