Hyvä sanoma

Saimme hyviä uutisia; koronaan on löytynyt rokote ja ihmisiä aletaan rokottaa. Monet kuitenkin epäilevät, onko uutinen hyvä ja oikea. Epäileminen ja arvostelu ovat meidän ihmisten paheita.

Jeesus sanoi: ”Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”. Silti me ihmiset usein epäilemme omaa uskoamme. Kadun varren sähköpylväissä näkee joskus ilmoituksia ”Jeesus tulee, oletko valmis?” Oletko valmis? -kysymys tuntuu hieman pelottavalta. Millainen kristityn kuuluu olla, ollakseen valmis?
No huh huh! Turhaa me moista murehdimme. Koska olemme kastetut ja uskomme, emme tarvitse mitään mittaria, onko uskomme vahva vai heikko? 
Uskon mittaaminen ei ole meidän ihmisten tehtävä.

Virsirunoilija on kiteyttänyt sanat hyvin: 

”Joka aamu on armo uus,
huolet voimme siis heittää.
Rangaistuksenkaan ankaruus
ei voi armoa peittää.
Herran hoidosta kiittäkäämme,
kun hän taivasta varten kasvattaa, 
murheen allakin armahtaa,
hänen turviinsa jäämme.” 

Mauri Pulli.

(Virsi 547:2)


Mauri Pulli
päiväkerhon 
apuohjaaja
Kokkolan suomalainen seurakunta
mauri.pulli@evl.fi

Mark. 1:14–15

 

Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”