Opetuslapsi

Kun pohdin sanaa opetuslapsi, tulee mieleeni monia eri asioita. Olemme Jumalan lapsia. Tästä tulee nöyrä olo. Mutta, Jeesus kutsui opetuslapsiaan myös ystävikseen. Ystäviksi, joille hän on opettanut kaiken, mitä Hän itse on oppinut Isältään. 

Opetuslapsen tärkein tehtävä on kertoa Jeesuksesta muille, jotta kaikista voisi tulla Jeesuksen opetuslapsia. Hän kehotti meitä kastamaan kaikkia kansoja, ja opettamaan kaiken, mitä Hän on meille opettanut.

Jokaisella meistä on elämämme aikana monta opettajaa. Vanhemmat ovat lapsen ensimmäiset opettajat. Eri kouluasteilla on monia eri opettajia, ja myös ystävät voivat opettaa meitä. Seurakunnassa kaikkien työalojen työntekijät opettavat meitä. 
Kuitenkin yksi opettaja on ylitse muiden. Jeesus opettaa meitä rakastamaan toisiamme niin kuin itseämme, ja Jumalaa yli kaiken. Siksi kannattaa olla Jeesuksen opetuslapsi.

Markus Mäkinen Markus Mäkinen.
nuorisotyön harjoittelija
Kokkolan suomalainen 
seurakunta
markus.makinen@centria.fi

Sunnuntai 30.5.
Matteus 28:16-20

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”