Pelastus

Helluntaina juhlitaan kirkkoa. Kristuksessa Jumala rakasti maailmaa ja avasi tien pelastukseen eli yhteyteen. Kristillinen usko ja kirkko ovat kaikkia
varten. Erilaisten ihmisten välille syntyy yhteys.

Helluntain tärkein asia ei ole ekstaattisessa kielilläpuhumisessa. Olennaisinta on Jumalan rakkaus. Siitä kertomiseksi annettiin myös ensimmäisen kristillisen helluntain ihme. Tärkeintä on, että jokainen saa kuulla Jumalan rakkaudesta ymmärrettävästi
omalla kielellään.

Kirkon sanomalla on merkitystä. Erityisesti haastavina aikoina tarvitsemme sanomaa meistä välittävästä, hyvästä Jumalasta. Hänelle sinä olet
tärkeä. Nyt ja aina.
Jumala ei halua pelastaa ihmisiä vain yksittäin tai yksilöinä, vaan Hän haluaa tehdä heistä myös kansan.
Kirkko on Jumalan kansa, joka tekee maailmassa matkaansa kohti taivasta. Saat kuulua Jumalan kansaan.
Luova kirkkaus valaisee yhteistä matkaasi toisten kanssa.

Marja Kopperoinen.Marja Kopperoinen
kappalainen
Kokkolan suomalainen
seurakunta
marja.kopperoinen@
evl.fi

Johannes 3:16-21

Jeesus sanoi Nikodemokselle:
    ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
    Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Ja tuomio on tämä: valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa; hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta.”