Pääsiäisen salaisuus

Pääsiäisen salaisuus kuvaa kuoleman ja elämän jännitettä. Se kuvaa sielun matkaa pimeästä valoon, periksi antamista ja uuden löytämistä. Se kuvaa kulkua kohti vapautumista ja ylösnousemuksen aavistelua.

Kaikkea tätä kantaa kristillinen kieli, joka tulkitsee tuota pääsiäisen salaisuutta:
Vanha ja uusi;
ajallinen ja iankaikkinen;
katoava ja katoamaton;
vanha ihminen ja uusi ihminen;
vanha, johon liittyi lain vaatimukset,
ja uusi, jossa Sana, Kristus on elämä;
ajallinen esikuvina ja iankaikkinen armona;
kuolevainen maaksi palaavana
ja kuolematon kuolleista nousevana.

Kuolema ja ylösnousemus ovat alati läsnä Jumalan luomassa elämässä. Sielun levottomuus ja rauhattomuus ovat vanhaa, ajallista ja katoavaa. Jatkuvasti meissä kuolee jotain, ja me kuolemme, mutta samalla uusi ottaa tilaa. Olemme matkalla kuolemasta ylösnousemukseen.

Koronarajoitukset ja kohtaamattomuus voivat tukahduttaa mieltä, mutta pääsiäisen salaisuus vaikuttaa. Läpi lukittujen ovien Kristus tuo uuden elämän terveiset: ”Rauha teille.”  Rauhattomallekin on rauha, Kristus, meidän rauhamme.

Elämän jännitteissä saa aina pysähtyä ja jäädä kuulostelemaan pääsiäisen salaisuutta.
Ja siitä jatkaa elämää ja kohdata toinen ihminen, ei vanhan ja katoavan edustajana, vaan toiselle tilaa tehden, uutta aavistellen.

Hyvää pääsiäistä – Kristus on ylösnoussut!

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö.Jouni Sirviö
kirkkoherra
Kokkolan suomalainen seurakunta
jouni.sirvio@evl.fi

Matt. 26:17–30, Matt. 27:33–54


Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.
    Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: ”Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.” Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.
    Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: ”Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!” Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: ”Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan - pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.” Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.
    Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: ”Hän huutaa Eliaa.” Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat: ”Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen.” Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.
    Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.
    Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: ”Tämä oli todella Jumalan Poika!”