Paimen

 

Paimenen tehtävä on tärkeä. Hän pitää huolta niin isoista kuin pienistä, hän ruokkii heidät ja suojelee heitä. Hän ohjaa lampaitaan oikeaan suuntaan ja antaa merkityksen elämälle. 
Hän on valmis jättämään lauman ja etsimään sen yhden vähäisen, joka on eksynyt. 
Hän on valmis nostamaan tämän eksyneen kaikkien eteen ja iloitsemaan siitä. 
Hän rakastaa pienoisiaan ja on valmis antamaan henkensä heidän puolestaan. 

Maailman suurin paimen, Jeesus, on antanut henkensä meidän puolesta. 
Hän käski meitä paimentamaan toisiamme, että osaisimme olla rakkaita toisillemme ja kantaisimme toistemme taakkoja. 
Emme aina ymmärrä suuriman paimenen ajatuksia,
mutta siitä huolimatta hän johdattaa meitä paimensauvallaan, rakkaudellaan. 

Iiro Pyrhönen.

Siinä on jokaisen ikuinen turva. 

 

 


Iiro Pyrhönen
seurakuntapastori
Kälviän seurakunta
iiro.pyrhonen@evl.fi

 

Sunnuntai 22.11.
Matteus 25:31-46

Jeesus sanoi opetuslapsille:
”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’
Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’
Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’
Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’
Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”