Henki

Henki osoittautuu mielenkiintoiseksi sanaksi, kun sitä pohtii tarkemmin. Viime vuodet ovat sanat hengitys, hengenveto, hengenahdistus ja jopa hengenlähtö olleet aiempaa enemmän käytössä. Hengityssuojat ovat tulleet tutuiksi. 

Kun ”henki kulkee”, tulee hengittämistä tuskin ajatelleeksi. Se on elintärkeä, konkreettinen toiminto, vaikkei toisen henkilön hengitystä pysty välttämättä edes havaitsemaan. Sana henki on käytössä myös silloin, kun puhutaan yhteishengestä tai esimerkiksi todetaan, että jotain onnistuttiin tekemään hyvässä hengessä.

Mistä tulee sana hengenlähtö tai ilmaisu ”heittää henkensä”. Niissä on ajatuksena, että elossa olevalla ihmisellä on henki, ja ilman henkeä ihminen on hengetön eli kuollut. 

Sunnuntain evankeliumissa toistuu sana Henki, mutta nimenomaan isolla H:lla. Kyseessä on Pyhä Henki. Lainoppinut Nikodemos oli tullut Jeesuksen luokse, ja kertoi uskovansa, että Jumala oli Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoo hänelle, että tarvitaan myös Pyhä Henki. Nikodemos on ihmeissään. 

Pyhän Hengen tehtäviin kuuluu kirkastaa Kristusta ja samalla sitä, että Kristus antoi henkensä, jotta meillä olisi elämä.

Hanna Byskata.

Hanna Byskata
perheneuvoja
Kokkolan seurakuntayhtymä
hanna.byskata@evl.fi


Sunnuntai 12.6.
Joh. 3:1–15

 

Fariseusten joukossa oli Nikodemos-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi: ”Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan.” Jeesus vastasi hänelle: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.” Nikodemos kysyi: ”Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran?”
    Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa, mikä on syntynyt Hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle: ’Teidän täytyy syntyä uudesti.’ Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen Hengestä syntyneen laita.”
    ”Miten tämä kaikki on mahdollista?” Nikodemos kysyi.
    Jeesus vastasi:
    ”Etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä?
    Totisesti, totisesti: me puhumme mitä tiedämme ja todistamme siitä mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista! Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut: Ihmisen Poika.
    Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän.”