Kanssamme

Onko elämässä jotain eri lailla kuin oli viime vuonna? 
Elämään kuuluvaa kärsimystä ja kipua on paljon. 
Ahdistuneena kaipaa ulospääsyä pimeästä kohti valoa ja vapautusta. Vaikeina aikoina jaksaa, jos voi jakaa kuormaa toisen kanssa.

Evankeliumissa myös Marian ja Joosefin elämäntilanne muuttui. Yhtäkkiä tavallisesta nuoresta naisesta oli tuleva koko maailman Vapahtajan äiti. Mahdollisesta pelosta ja häpeästä huolimatta Joosefkin suostui Jumalan työtoveriksi antautumalla osaksi Jumalan suunnitelmaa. Kristus lupaa kaikille raivata tietä Jumalan luo. 

Ihmiskunta kaipaa toivoa pimeän ajan keskelle. 
Jokainen taivaalle syttyvä tähti kertoo joulun ihmettä. Sitä, miten pimeän keskelle syttyy yllättävä toivo, johon on lupa tarttua elämäntilanteesta huolimatta. Jokaisessa epävarmuudessa tai kärsimyksessä Kristus tahtoo olla läsnä ja vakuuttaa meitä, että kaikki kipumme,
epätoivomme, jopa kuolemammekin, on kannettu 
puolestamme. 
Saamme osallistua Jumalan perheväen riemulliseen joulujuhlaan, joka ei ole riippuvainen olosuhteista. Joulun lapsi syntyköön sydämiimme ja kulkekoon kanssamme elämämme loppuun asti.
  

 

Camilla Honkala.Camilla Honkala
johtava diakoniatyöntekijä
Kokkolan suomalainen seurakunta
camilla.honkala@evl.fi

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.
    Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”
    Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:
      - Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,
      ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel -
      se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.
Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen.