Ääni

Niin monenlaisia ääniä, viestejä, kutsuja ja kehotuksia kohtaamme elämämme aikana. Toiset äänet ja niiden sisällöt tuntuvat aivan vierailta, toiset tutummilta, ja on niitä ääniä, jotka tuntuvat erityisen läheisiltä ja rakkailta. 
Tietysti on merkityksellistä miten äänenkäyttäjän sanat osuvat sen hetkiseen elämäntilanteeseen tai onko asia sellainen, että sen voi itsekin allekirjoittaa. 
Elämän varhaisessa vaiheessa luotamme erityisesti vain tuttuihin ääniin, kuten sylilapsi perheenjäsenten ääniin. Se millainen äänenpaino on tutulla äänenkäyttäjällä ei ole niinkään merkityksellinen, jos tietää, että tuolta tutulta ääneltä saa lämpöä, turvaa ja ravintoa. 

Evankeliumissa kerrotaan Jeesuksesta hyvänä paimenena, joka huolehtii lampaistaan ja tuntee ne nimeltä. 
Jeesus on lampaiden portti. Joka tulee sisään portista hänen kauttaan, pelastuu. Jeesus antaa laitumen. Toisin sanoen kaiken sen mitä ihminen elääkseen tarvitsee. 

Saamme kiittää hyvyydestä ja huolenpidosta. Siitä, kuinka pienten ja suurten paimen pitää meistä huolta koko elämämme ajan. Saamme pyytää sitä, että oppisimme kuulemaan paimenemme äänen ja tunnistamaan kuinka hän haluaa meitä johdattaa oikeaa tietä. 

Camilla Honkala.Camilla Honkala
johtava diakoniatyöntekijä
Kokkolan suomalainen seurakunta
camilla.honkala@evl.fi

Joh. 10:1–10

Jeesus sanoi:
    ”Totisesti, totisesti: se, joka ei mene lammastarhaan portista vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se, joka menee portista, on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä.”
    Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi:
    ”Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän.”