Uudestisyntymisen jälkeen

Uudestisyntymisen jälkeen

Tämän kirjeen alkuosan haluan osoittaa ennen kaikkea Sinulle, joka epäilet Raamatun paikkansapitävyyttä tai itse Jumalan olemassaoloa. Oikeastaan nämä asiat liittyvät hyvin läheisesti yhteen, sillä jos Sinulle selviää Raamatun totuudellisuus selviää sen jälkeen koko olemassaolosi ongelma edellisen ilmoituksen pohjalta.

Ovatko Raamatun tekstit aitoja

Olen huomannut, että Dänikenin kirjat kiinnostavat Sinua. Hänhän väittää eräässä kirjassaan Carmichael:n kirjaan paljolti vedoten, että Raamatun tekstit eivät ole säilyneet nykypäivään alkuperäisen mukaisina. Kun hän on omasta mielestään ensin vakuuttavasti todennut tämän, jatkuu tuo vakuuttelu todistusketjulla, joka päätyy tulokseen: Jeesus olikin vain tavallinen sissipäällikkö. Satuitko silloin kiinnittämään huomiosi siihen tosiseikkaan, että hän rakenteli todistuksensa sille pohjalle mitä Raamatussa on kerrottu. Siis, nyt hän pitääkin yhtäkkiä totena Raamatun tekstiä aina tarpeensa mukaan.

Mikäli äskeisen mukainen ajatuksen kehittely olisi tullut sinua vastaan muunlaisessa yhteydessä, olisit pitänyt sitä aikamoisena pilajuttuna. Miksi nyt kuitenkin hyväksyit sen?

Näin kirjeessä on tilaa mainita vain pari esimerkkiä siitä että Raamatun tekstit ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisina. Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty muuan muassa osa Johanneksen evankeliumia, joka on ajoitettu toisen vuosisadan alkuun. Sitä Säilytetään Manchesterissä John Rylandin yliopistossa. Tämä pitää yhtä kirjain kirjaimelta sen tekstin kanssa, joka on säilynyt tuhat luvulta.

Qumranin löydöt ovat sinulle varmaankin tuttuja. Nuo löydöt on ajoitettu sataluvulle ennen Kristusta. Niiden joukossa on Jesajan kirja, joka on tekstisisältönsä puolesta yhtäpitävä nykyisen hepreankielisen tekstin kanssa. Näistä löydöistä käytetään myös nimitystä Kuolleen meren kirjakääröt. Nämä tekstit, jotka kiistattomasti on isotooppitutkimuksinkin varmennettu aidoiksi, ovat nähtävissä Jerusalemin yliopistossa.

Onko Raamattu matematiikkaa?

Miksi tällaista kyselen ja vielä tekstin paikkansapitävyyden kohdalla?

Vanhan testamentin alkukielessä, hepreassa, on jokaisella aakkosella oma lukuarvonsa. Samoin on uuden testamentin alkukielessä kreikassa. Jos vertaisimme niitä suomenkielen aakkosiin, voisimme sopia, että kirjain a vastaa numeroa 1, kirjain b numeroa 2 ja niin edelleen. Näin ollen tämäkin kirjoittamani tekstin voitaisiin ajatella sisältävän kunkin sanan kohdalta yksittäisen luvun.

Tohtori Ivan Panin (s. 1863), joka oli kuuluisa filosofi ja ateisti, kääntyi kristinuskoon. Hän tutki kääntymisensä jälkeen Raamattua numeerisena tietona ja alkoi löytää viitteitä lukujärjestelmistä. Viidenkymmenen vuoden ajan hän laski lukujaan maatilallaan. Tämän tuloksena syntyi 40.000 sivua tekstiä, jolla hän matemaattisesti todisti, että jokainen Raamatun kirjain on syntynyt Jumalan inspiroimana. Tällaiseen tulokseen päätyy, kun laskee kuinka todennäköistä olisi sattumalta syntyä läpi koko Raamatun menevät luku-järjestelmät. Tämän sattuman todennäköisyys on kansankielellä sama kuin mahdoton tapahtuma.

Tästä aiheesta kirjoittaisin itse kovin mielelläni pitemmänkin esityksen, mutta muistaen ne monet muut aiheet, joista ehkä olet enemmän kiinnostunut pyydän sinua itse lähemmin tutustumaan näihin laskelmiin vaikkapa Leena Saarisen kirjoituksen pohjalta Helsingin Sanomissa pe joulukuun 24. pnä 1971.

Juutalaiset rabbit laskevat myöskin vanhan testamentin teksteistä eri sanoille lukuarvoja. Näiden laskujen perusteella he voivat muun muassa todeta, että jokin sana on Messias-sanan salamuoto, Tätä laskutapaa he kutsuvat gematriaksl.

Vielä yksi laskennallinen viiteteksti. Juutalainen Haim Shvili on laskenut kirjassaan 'Lunastuksen laskelmat (Suomen Karmel-yhdistys 1971) muun muassa Israelin ensimmäisen itsenäisyyspäivän vuonna 1948 päivälleen.

Jumala on olemassa, niin miksi…

Alkupuolella kirjettäni kiinnitin huomioni jo erääseen kummallisuuteen. Kun on kysymys Jumalaan ja varsinkin Jeesukseen liittyvistä asioista, alat yhtäkkiä käyttäytyä niin ajatuksin kuin teoinkin aivan totutusta poikkeavalla tavalla.

Ja vaikka keskustelujen kuluessa olen vastannut moniin yllä esitetyn muotoisiin kysymyksiisi jopa niin, että vastaukset ovat tyydyttäneet sinua, niin seuraavalla kerralla on taas täsmälleen sama väittämien kehä edessä. Saatat paeta jonkin väittämän "Suomalainen uskoo vain, jos näkee” taakse, sillä pakoahan se itse asiassa on. Et vain halua hyväksyä Jumalan olemassaoloa sillä kyllä sinä olet nähnyt Kokkolassa jo hyvin monen ihmisen kohdalla Jumalan todellisuuden, kun heidän elämänkuvionsa ovat rajusti muuttuneet.

Tekee mieleni verrata sinua siihen luokkatoveriini, jonka kanssa katselimme koulun pihalla ensimmäisen Sputnikin lentoa ja vaikka hän itse omin silmin näki ja havaitsi sen olemassaolon hän ei sitä hyväksynyt, vaan minun suureen ihasteluuni ja innostukseeni tokaisi: ”Älä sinä kaikkea usko, se on taas niitten venäläisten jotain uutta propagandaa, jolla yrittävät sumuttaa meitä.” Yhtä selvää kuin Jumalan olemassaolo on myös Saatanan olemassaolo. Hänen yksi perussumutussysteemeistään on kiinnittää sinun huomiosi johonkin yksittäiseen kysymykseen, jonka kautta hän ammentaa pimeyttä niihinkin asioihin, jotka sinulle ovat jo selvinneet.

Jouduin itse monen manituista kertaa laukeamaan tuonkaltaisiin asioihin, vaan Jumalalle kunnia, Hän raahasi minutkin Jeesuksen luokse. Samoin on sinunkin kohdallasi, jos vain haluat löytää Hänet.

Ovatko Jumalan lupaukset voimassa?

Jos luonnontieteessä esitetään jokin asia ensin teoreettisesti hyvin perusteltuna, ei se vielä riitä, vaan teorian on pidettävä yhtä myös käytännön kanssa. Vaikka monet fyysikot, tunnetutkin, eivät alkuunsa hyväksyneet Einsteinin suhteellisuusteoriaa, koska se meni heiltä ”yli”, oli heidän myöhemmin pakko se hyväksyä Tämä hyväksyminen tapahtui heidän todettuaan, että tämä teoria pitää yhtä käytännön ilmiöiden kanssa.

Haluan viedä sinut mukaan siihen ihmeelliseen seikkailuun jonka olen saanut kokea omalla kohdallani sekä silmin nähdä ja korvin kuulla toisten osalta, kun Jumalan ”teoria” Raamattu, sovelletaan käytäntöön käyttövoimana Pyhä Henki.

Ennen kastetta (minuahan ei ollut lapsena kastettu) en pystynyt todistamaan muille, että Jeesus Kristus on ylösnoussut, totisesti ylösnoussut, ja minun Herrani.

Apostolien teot 3.38: Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ensimmäinen armolahja, jonka jokainen vedestä ja Pyhästä Hengestä uudestisyntynyt Jumalan lapsi saa, on voima todistaa Jeesuksesta.

(Ap. t. 2.4.) Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.

Tämä 'kielilläpuhuminen' oli seuraava armolahja, jonka Jumala minulle antoi. Suhtauduin tuohon lahjaan vähän ylimielisesti: ”Mitähän minä tällä oikein teen? En minä tätä tarvitse.” Ja niin kävi, että Pyhä Henki tuli murheelliseksi ja tuo lahja otettiin minulta pois.

Palatessani sitten autolla eräistä seuroista, joissa olin saanut pitää ensimmäisen varsinaisen seurapuheeni, olin erittäin kiitollinen ja täynnä iloa Jumalaa kohtaan. Tuossa tilanteessa koin oman kykenemättömyyteni tuoda hänelle julki sitä mitä tunsin. Niinpä juttelin jotain tähän tapaan: ”Herra, anna anteeksi, että halveksuin sitä, mitä Sinä halusit minulle antaa. Voisinko saada uudestaan tuon lahjan käyttööni ja kiittää Sinua Pyhän Hengen opastuksella?”

Ja Jumala Oli armollinen yltäkylläisesti. Aloin laulaa oudolla kielellä oudolla sävelellä ja samaan aikaan sain ymmärtää, mitä puhuin. Alkuunsa Jumala vaihtoi noita kieliä hyvin tiuhaan tahtiin. Ymmärsin, että näin oli hyväksi minulle, en päässyt järjelläni tekemään lukkoja. Saatana oli kyllä ahkerasti mukana syöttämässä ajatuksia: ”Ei tuo ole mitään oikeata kieltä, olet vain alkanut itse höpistä merkityksettömiä sanoja.”

Samantyylisiä lausuntoja saattoi kuulla aivan läheisiltäkin ihmisiltä. Tällaisten kiusausten keskellä ollessani rukoilin: ”Isä Jumala, sinä näet minun vaikeuteni. Anna anteeksi heikko uskoni ja epäilykseni. Voisinko saada jonkin sellaisen kielen, josta tulisin vakuuttuneeksi sen olemassaolosta.” Olen saanut huomata, että Hän mielellään vastaa myöntävästi tällaisiin pieniinkin rukouksiin. Sain uuden kielen. Parisen vuotta sitten olimme kokoontuneina joidenkin ystävien kanssa. Tuolloin minun oli pakko sanoa eräälle henkilölle: ”Kuuntelepa näitä sanoja.” Hän kehotti minua kirjoittamaan ne paperille. Siihen en kyennyt, kun en tiennyt edes mistä toinen sana toisen jälkeen alkaa. Hän sai kynän ja paperia. Kirjoitti tekstin ylös ja sanoi: ”Olen lukenut hepreankielen alkeiskurssin. Tämä on suomennettuna – älä kiusaa järjellä Jumalaasi.” Olin saanut vahvistuksen sille, minkä olin sisäisesti tiennyt siitä hetkestä kun Hän tuon kielen minulle antoi.

Itselleni olen kuvannut eri armolahjoja ikään kuin ne olisivat liikennevälineitä. Silloin kielilläpuhuminen on polkupyörä varustettuna apurattailla. Rakkauden armolahja, joka on suurin, on avaruusraketti. Jos anot uskossa Jumalalta jotakin armolahjaa, Hän sen sinulle antaa. Kun anot apurattailla varustettua polkupyörää, Sinä saat ottaa tuon pyöräsi käyttöön välittömästi. Ja kun Sinulla on ystäviä, jotka jo osaavat ajaa, opit itsekin hyvin nopeasti ajamaan tarvitsematta kiinnittää huomiotasi koko ajan itse ajovälineeseen. Ja vaikka nyt sattuisit yksinäsikin olemaan, ei siinä pahoja naarmuja tule.

Alkuaikoina ihmettelin, miten Paavali saattoi ilmaista kirjeessään esim.: ”Näin sanoo Herra.” Kunnes tuli päivä tai paremminkin ilta, jolloin sain eräässä rukouspiirissä kokea ehkä jotain vastaavaa. Rukoilimme erään ihmisen pelastumisen puolesta, jolloin vastaus tuli läpikäyvänä valovirtana ikään kuin Jumala olisi sähköttänyt: ”Asia hoidetaan.”

Jeesus: ”Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni – he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.”

Toissa kesänä loukkasi vaimoni jalkansa sulkapalloa pelatessa. Keskussairaalassa todettiin röntgenin perusteella, ei murtumia, nivelsiteet revenneet. Nilkka sidottiin ja vaimolleni annettiin kainalosauvat. Kahden vuorokauden kuluttua, maanantaina, oli kaksi tuttavaperhettä tullut huvilalle vaimoani katsomaan. Tulin kaupungilta asioilta ja kerroin olleeni naapurissamme kylässä. Siellä rukoillessamme eräs henkilö sai kehotuksen siunata minut niin, että saisin rukoilla vaimoni puolesta. Niinpä menimme yhdessä vaimoni ympärille, panimme kätemme hänen päänsä päälle ja rukoilimme Jeesuksen nimeen, että Hän parantaisi ne sielun haavat, joita vaimoni oli saanut aivan varhaislapsuudessaan ja myöhemmin murrosiässä. (Tämä oli todellakin varsinainen rukousaiheemme.)

Ja Jumala vastasi. Pyhä Henki kosketti noita haavoja ja hän parani. Tuon tapahtuman koki siinä hetkessä niin voimallisena, että panimme kätemme myös tuon vioittuneen nilkan päälle ja pyysimme: ”Jos Sinä Pyhä Henki voit parantaa sielun vammat, niin parantaisitko myös tuon nilkan samalla kertaa.”
Ja Hän paransi.

Vaimoni aukaistessa siteet laski turvotus nilkassa ja sinikirjava väri häipyi. Hän kokeili ensin hyvin varovaisesti, kestääkö nilkka, sillä vielä hetkeä aikaisemmin ei nilkan varassa ollut voinut pitää edes jalan omaa painoa. Nilkka kesti ja vaimoni nousi seisomaan. Silloin eräs meistä tarjosi jo hänelle tuolia ja kehotti pikimmiten istumaan. Vaan siihen jäivät kainalosauvat ja tuoli.

Useita muitakin sairauksia on Jumala parantanut, niiden joukossa mm. migreeniä ja epilepsiaa.

Suurin ihme

jonka olen itse saanut kokea ja jota olen saanut olla välittämässä on se, kun saa julistaa ihmiselle synninpäästön ja siunata hänet kättenpäällepanon kautta. Kun ihmiseltä otetaan tunnolta kerralla pois hänen siihenastiset pahat tekonsa, kun Jumalan Pyhä Henki antaa häneen uuden elämän Jeesuksessa Kristuksessa, ei voi muuta kuin joka kerta mykistyen todeta: Näin yksinkertaistako se lopultakin on.

Miksi kristityt ovat voimattomia?

Jumalan tahtohan on, että k a i k k i hänen lapsensa olisivat varustettuina Jumalan tarjoamilla sota-aseilla. Mikä siis esteenä?

Synti ja lisäksi synneistä suurin eli epäusko. Epäusko hiipii uskovaisen sisimpään usein pienten asioiden kautta, joita ei tule tunnustetuksi Jumalalle, vaan tuumaa helposti: ”No tämähän nyt oli niin pientä ja toisaalta samaahan se tuokin kristitty tekee.” Eikä kestä kauan, kun selvitellään suoraa Raamatun sanaakin vain menneeseen aikaan kuuluvaksi.

Raamattu sanoo esim. suoraan, että älkää turvautuko tämän maailman alkeisvoimiin ja poppakonsteihin. Kun Perkele tarjoaa esim. parantamiskeinojaan, on hän sekoittanut niihin aina siteeksi totta. Näitä ovat esim. akupunktio, maasäteily, kuppaaminen ym. niihin rinnastettavat.

Kaikki tämä saattaa johtaa kristityn tilaan, jolloin hän pitää sydämellään katkeruutta jotakin henkilöä kohtaan. Katkeruus taas johtuu anteeksiantamattomuudesta ja silloin vihollisen tarjoama hirttosilmukka onkin jo tehnyt tehtävänsä. Kristitty on mennyt takaisin pimeyteen ja on matkalla kohti iankaikkista kadotusta, sillä Raamattu sanoo hyvin selvästi: ”mutta jos t e ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.”

Meidän kirkkomme on heikko, koska kirkkolainkin useat kohdat ovat enää vain ummehtunut teksti, on t o t u t t u pappienkin keskuudessa tapahtuviin räikeisiin synteihin, niin ,että niihin ei enää jakseta puuttua.

”Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta.”.

Rukoilkaamme siis yhdessä, että kaikkivaltias Jumala antaa Pyhän Hengen avata ensin piispojemme sydämen palata yksinkertaiseen uskoon Raamatun mukaan tekemään totista parannusta synneistä, jotka Pyhä Henki heille osoittaa, niin että he saavat anoa uskossa itselleen niitä kaikkinaisia armolahjoja joita Jumala apostoleilleen on antava.

Jumalan kunniaksi

olen kertonut sen, mitä hän minullekin on tehnyt ja antanut. Pyhä Henki on jakanut useille ihmisille viimeaikoina lahjoja Jumalan suuresta aarreaitasta ja tahtoo edelleen jakaa niin paljon kuin me vain vastaanotamme, sillä itsessämme me ahtaat olemme, emmekä haluaisi lähteä sille puhdistautumisen ja oman itsemme pienenemisen tielle, jolle Jeesus haluaa meitä johtaa. Kun Jumala tulee lähelle ja siunaa ihmistä ei siinä ole itsessään mitään kerskauksen aihetta, vaan ennemmin haluaisi häpeästä mennä maan rakoon, sillä jotain niin käsittämätöntä on se pohjaton rakkaus, joka Jeesuksen silmistä tulee. Mutta kun Jumala siunaa suihkukoneilla alkaa vihollinenkin käyttää ohjuksia.

Vaan sittenkin on meillä voitto Jeesuksen Kristuksen nimen ja maahan vuotaneen veren kautta. Kiitos ja ylistys Jumalalle, hänen suurista ja ihmeellisistä teoistaan täällä Kokkolassakin.

Tarmo Nurminen

 
Tarmo Nurminen
lehtori