Tervehdys kirjeiden vastaanottajalle

Tervehdys kirjeiden vastaanottajalle

”Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia”. Näin on kirkossamme ja tässä kaupungissa seurakuntien nuorta väkeä opetettu sukupolvesta toiseen. Jumalan Pyhän Hengen valaisemina omien elämänkohtaloidensa keskellä lukemattomat ovat ennemmin tai myöhemmin tajunneet ja löytäneet elämänsä tärkeimmän sisällön uskossa Jeesukseen.

Jumalalla on omat aikansa ja suunnitelmansa jokaista varten. Eri tavoin Hän ennen pitkää kutsuu kaikkia parannukseen ja uskoon. Tämän Hän tekee rakkaudestaan meitä kuolevia ja syntisiä ihmisiä kohtaan. Hän haluaa antaa meille elämän ja rauhan.

Tiedämme kokemuksesta ja kirkon historiasta, että Jumala antaa erityisiä herätyksen aikoja, jolloin Hän aivan kouriintuntuvalla tavalla tarjoaa armoaan. Me olemme täällä Kokkolan seurakunnissa kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet elää tällaista herätyksen aikaa. Emme voi sitä kieltää, sillä tuskin pitkiin aikoihin on tällä seudulla ollut havaittavissa sellaista hengellisen elämän nälkää ja janoa kuin näinä viimeisinä vuosina. Eri ikäluokkia edustavat ihmiset ovat ahdistuneina joutuneet kyselemään elämänsä tarkoitusta, pysähtymään perimmäisten kysymysten äärelle. He ovat toisistaan tietämättä hiipineet kirkkoihin ja rukoushuoneisiin, toistensa tykö ja pappien puheille kysellen: ”Mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin..?”. Ja me olemme omin silmin nähneet, että toivottomat ovat saaneet toivon, murheelliset löytäneet ilon, riidan sijalle on tullut rauha ja tuomion tilalle anteeksiantamus. Ilo löytyy seurakunnasta ja Jumalan sanasta, ehtoollisesta ja rukouksesta löytyy elämän leipä ja juoma.

Toiset ovat katselleet tätä ihmetellen ja hämmästellen. Jotkut ovat yrittäneet tehdä sitä tyhjäksi jopa tehden siitä pilaa. Mutta monet ovat liittyneet kyselijöihin ja etsijöihin ja ovat löytäneet. Kun kysymme, mitä tämä on, mistä tämä on tullut, emme osaa vastata. Sanomme vain niin kuin Jeesus kerran puhuessaan Pyhän Hengen työstä; ”Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee ”. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. ”Me saamme olla nöyrästi kiitollisia. Kun Herra näin herättää ihmisen ja saamme armon uskoa Jeesukseen, täyttää mielen suuri halu kerta siitä muille. Jeesuksen tuntemisesta, Jumalan lapseksi pääsemisestä on tullut todella elämän kaikkein tärkein asia.

Sen tähden on sinulla nyt kädessäsi nippu kirjeitä, joissa tästä Jumalan Hengen tuulesta osallisiksi päässeet seurakuntiemme jäsenet kertovat juuri Sinulle kokemuksistaan. He haluavat kertoa omasta löydöstään, siitä aivan uudesta elämästä, joka heille on Jeesuksen tuntemisessa avautunut. Toivon, että voisit lukea nämä kirjeet läpi nöyrästi ja ennakkoluulottomasti. Älä loukkaannu siihen inhimilliseen mikä sieltä voi silmiisi osua. Tarkoitus ei ole esitellä ihmisiä. Nämä, jotka Sinulle nyt kirjoittavat haluavat nöyrästi olla vain vaatimattomia tienviittoja osoittaakseen tietä hänen luokseen, joka on Jumalan Karitsa ja ottaa pois maailman synnin.

Kokkolassa 5.4.1978

Heikki Vaahtoniemi
Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra