Ristin hullutus ja siunaus

Ristin hullutus ja siunaus

Elämme lopun aikaa. Jeesuksen toinen tuleminen on lähellä. Ne ajat, joista esim. koko Matteuksen evankeliumin 24 luku kertoo, ovat alkaneet. Herätysten erikoispiirteenä on usein ollut Jeesuksen pikaisen paluun odotus. Nyt alkavat tähän asti lukitut profetiat avautua. Ne sukupolvet, jotka elävät näitä aikoja ymmärtävät mistä on kysymys. Israelin kansa on lähes 2000 vuotisen hajaannuksen jälkeen, Vanhan Testamentin profetioiden mukaan, palannut takaisin maahan, jonka Jumala on heille antanut. Viikunapuun lehdet ovat alkaneet viheriöidä (Matt. 24:32). Tämä käsitys on vallitsevana, kaikissa kristillisissä kirkoissa. Elämme myös maailmanlaajuisen herätyksen aikaa. Herätystä on Suomessakin, tällä kertaa laajana, ei tietyn uskonsuunnan sisällä, vaan samanlaisena yli kirkkokuntarajojen. Syntejä tunnustetaan, kohdataan Jeesus, Jumala antaa Pyhän Hengen, runsaasti armolahjojakin esiintyy. Ne ihmiset, jotka eivät omakohtaisesti ole ottaneet kantaa, tulevat jakautumaan kahteen ryhmään: Ne, jotka ovat Jeesuksen puolella, ja ne, jotka ovat Häntä vastaan. Niille, jotka ottavat Hänet vastaan, Jumala antaa voiman tulla lapsekseen ja heidän ymmärryksensä tulee lupausten mukaan lisääntymään. Ne, jotka eivät ole Jeesuksen puolella, tulevat pitämään kristinuskoa entistä mielettömämpänä, sillä Raamattu sanoo, että ”sana, rististä on' hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat".

Kristinuskon perustotuus

ei koskaan, jos se tulee tarpeeksi lähelle, jätä ihmistä koskettamatta. Se joko vetää puoleensa tai työntää luotaan. Usein se loukkaa tai häiritsee mielenrauhaa, mutta se on silti kerrottava ja kuuluu esimerkiksi näin: Jokainen on syntinen. Vain synnitön pääsee taivaaseen. Emme voi omilla ansioillamme, hyvillä töillämme poistaa syntejämme. Ne voidaan vain saada anteeksi. Raamatun mukaan ei ole anteeksiantamusta ilman verenvuodatusta. Tämä veri on Jeesuksen Golgatalla vuodatettu veri. Vain Jeesuksen veren kautta pääsemme kaikkein pyhimpään. Jumalan luo. Jos löytää rauhan tai Jumalan muuta tietä kuin ristiinnaulitun ja ylösnousseen Jeesuksen kautta, hän ei ole Raamatun Jumala, Hän joka on luonut taivaan ja maan.

Jumalan valtakunta alkaa jo täällä maan päällä. Sinne on olemassa vain yksi portti, joka on Jeesus, ja sisällä ne syntiset, joitten synnit on annettu anteeksi.

Niin kuin on jokaisen kansalaisen velvollisuus huutaa varoittava sana, pimeällä, jäällä, kohti avantoa kulkevalle, on kristityn velvollisuus varoittaa kohti kadotusta kulkevaa. Avannosta voi päästä pois, helvetistä ei.

Luopumuksen seurauksia

Raamatun Jumala kehottaa meitä tekemään parannuksen ja kääntymään pois synnistä. Jumala ei ole muuttunut, ihmisten käsitykset ja katsontatavat sen sijaan ovat. Tyypillistä ajallemme on, että sana synti, sen alkuperäisessä merkityksessä, on häipymässä. Jeesus sanoo itse, että lopun aikoina tullaan elämään niin kuin Nooan päivinä (Matt. 24:37-38). Samanlaiset synnit vallitsevat nyt, kuin Sodomossa ja Gomorrassa ennen niiden hävitystä. Sukupuolisuuden alueella halutaan pitää hyväksyttävinä, jopa normaaleina, asioita, jotka Jumalan mukaan ovat syntejä. Ne eivät ole edes sairauksia, joiksi esim. homoseksuaalisuutta on haluttu sanoa. Jumala ei olisi sairauden takia hävittänyt Sodomaa ja Gomorraa.

Abortti on Raamatun valossa syntymättömän lapsen murha. Raamattu kertoo että aina kun Jumalan omien vapautus on koittamassa, on surmattu lapsia. Faarao surmautti poikalapsia kun Mooses syntyi. Herodes surmautti poikalapsia kun Jeesus syntyi. Nyt kun kristikansa odottaa Jeesuksen paluuta on yksinomaan Suomessa viime vuosina tehty abortteja noin 20.000 vuodessa.

Sinä aikana kun kristinusko on ollut Suomessa, ei luopumus ole ollut niin suurta kuin nyt. Lapsia kasvatetaan ja koulutetaan systemaattisesti tavalla, joka vieroittaa heitä raamatunmukaisista uskosta. On vanhempia, jotka kieltävät lapsiaan menemästä pyhäkouluihin ja kirkkoihin vaikka he sitä pyytävät. Jeesus sanoo: (Matt. 18:6) Joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Parannuksen seuraus

Kuitenkin Jumala, joka antoi oman Poikansa kärsiä ja kuolla meidän tähtemme, vain toivoo, että käännyttäisiin Hänen puoleensa tunnustaen ja katuen. Niin suurta syntiä ei ole, ettei Hän antaisi anteeksi eikä sellaisia synnin siteitä ole, ettei Hän niitä katkaisi. Veriruskeat synnitkin muuttuvat lumivalkoisiksi.

Eksytykset

Eksytykset ovat Raamatun mukainen lopun ajan merkki. Ihmetyttää, että perkele peittelemättömällä tavalla, satanismin ja okkultismin muodossa saa kannattajia. Eksytyksiä ovat myös itämaiset uskonnot, jooga, transsendentaalinen meditaatio, spiritismi ja myös ne lahkot jotka ovat lähteneet kristinuskosta, mutta nyt opettavat jotain muuta pelastustietä kuin Kristus. Apostoli Paavali kirjoitti, että vaikka taivaan enkeli saarnaisi muuta evankeliumia kuin mitä hän, niin olkoon hän kirottu.

Ovelimpia ovat opit ja ajatukset jotka eivät ensi tutustumalla tunnu olevan lainkaan tekemisissä uskon asioitten kanssa, mutta lähtevät siitä että ihminen on hyvä. Lihasta syntyneessä, langenneessa ihmisessä ei ole mitään hyvää. Tästä vanhasta voidaan vain kuolla pois ja Jumalan Hengestä, Pyhästä Hengestä, syntyi uudesti. Vaikka kuinka kehitämme itseämme, noudatamme korkeita moraalisääntöjä jne se ei tee meistä synnittömiä. Raamattu puhuu kivisydämestä ja lihasydämestä. Vain Jumala voi ottaa pois kivisydämen ja antaa tilalle lihasydämen.

Henkivallat

Perkele on tällä vuosisadalla onnistunut suurimmassa hämäyksessään. Laajalti, jopa teologisiin tiedekuntiin, on levinnyt käsitys, että perkele ja pahat henget ovat kuvittelua. Itse perkele ja pahat henget ovat kuitenkin Raamatun mukaan todellisia, näkymättömiä, pahoja henkivaltoja. Muutamat armolahjat kohdistuvatkin nimenomaan pahoja henkivaltoja vastaan ja ovat Kokkolassakin paljastaneet, että tilanne on samanlainen kuin Jeesuksen päivinä.

Luin muutamia kuukausia sitten lääketieteellisestä lehdestä, että ”nyt kun viimein olemme päässeet eroon ajatuksesta kuolemanjälkeisestä tuomiosta voimme...!!” jne. Raamattu kertoo tuomiosta, suuresta oikeudenkäynnistä, joka odottaa jokaista, tilanteesta, jolloin kaikki salaisuudet paljastuvat. Evankeliumin ilosanoma kertoo, että Jeesus on puolestamme kärsinyt sen rangaistuksen (”synnin palkka on kuolema”):, mikä meille lankeaisi. Jumala tarjoaa pelastuksen Jeesuksessa jokaiselle. Se on kuitenkin otettava vastaan maanpäällisen elämän aikana ja jos se jää tekemättä, seisoo sielu syyllisenä kuolemanjälkeisen tuomioistuimen edessä.

Maailman pimeys

Monet ihmiset, varsinkin nuoret, ovat nyt jo heittäytyneet toivottomuuden ja pessimismin valtaan, niiden tulevaisuuden näkymien edessä, jotka avautuvat, tarkasteltiinpa tulevaisuutta minkä tieteen näkökulmasta tahansa. Luonnonvarojen loppuminen, liikakansoitus, luonnon saastuminen, sodat, työttömyys, lisääntyvä väkivalta, päihteiden väärinkäyttö, moraalittomuus, syvempien ihmissuhteiden puuttuminen, tuska ja ahdistus ovat järjenkin tarkastelussa tosiasioita. Raamattu kertoo vielä ankeammista ajoista edessäpäin. Lopun ajan profetiat tulevat täyttymään, keskipisteenä Lähi-itä.

Jeesuksen valo

Yhä pimenevään maailmaan loistaa edelleen sama valo kuin aikaisemmin, Jeesus Kristus. Joka panee toivonsa Häneen, ei joudu häpeään.

Jos et ole pelastunut, niin rukoile Jeesuksen nimessä, että Jumala Pyhän Hengen kautta alkaisi kirkastaa Poikaansa Sinulle. Lue Raamattua ja ennen kaikkea, hakeudu seurakuntayhteyteen. Jeesus on siellä missä kaksi tai kolme kokoontuvat Hänen nimessään. Älä anna perkeleen, ylpeyden tai pelon estää sinua. läisyydestäsi on kysymys.

Sven Nyman

 
Sven Nyman
lääket. lis.