Avioliiton esteiden tutkinta

Avioesteiden tutkinta eli kuulutukset

Ennen avioliiton solmimista on selvitettävä, ettei aiotulle liitolle ole oikeudellisia esteitä. Aiemmin puhuttiin kuulutusten ottamisesta, nykyään on kyse avioesteiden tutkinnasta.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittely voi kestää viikkoja, joten liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin. Aikaisintaan kuitenkin neljä kuukautta ennen vihkipäivää.

Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa. Avioliiton solmimisen esteitä ovat muun muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Tarkempia tietoja avioliiton esteistä löytyy avioliittolaista.

Kihlapari allekirjoittaa avioesteiden tutkintaa koskevan lomakkeen kirkkoherranvirastossa. Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessä täytyy kihlaparin pystyä todistamaan henkilöllisyytensä, ota siis mukaan henkilöllisyystodistus.

Ennen kirkkoherranvirastoon saapumista lomakkeen voi ladata ja tulostaa täytettäväksi myös tästä. Täytetyn lomakkeen voi palauttaa kirkkoherranviraston osoitteeseen postitse (Kuoreen merkintä: Kirkkoherranvirasto, Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola) tai tuoda henkilökohtaisesti, jos kaksi todistajaa ovat olleet allekirjoitushetkellä paikalla ja todistavat avioliittoon aikovien henkilöllisyyden ja sen, että he itse allekirjoittivat lomakkeen.

Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää sähköisesti asiointipalvelussa esteidentutkinta.fi

Seurakunnan jumalanpalveluksessa tiedon julkistaminen

Avioliittoon aikovien puolesta voidaan lukea esirukous seurakunnan jumalanpalveluksessa, jos pari niin haluaa. Asiasta sovitaan erikseen kirkkoherranviraston kanssa sähköpostitse tai kirjallisesti. Kuulutukset voidaan lukea kihlaparin toivomana sunnuntaipäivänä ennen vihkimistä. Haluttu kuulutuspäivä ja -paikka on hyvä ilmoittaa kirkkoherranvirastoon hyvissä ajoin ennen sovittua päivää. Jumalanpalvelus joka sunnuntai on Kokkolan kirkossa klo 10 ja Kaarlelan kirkossa klo 18. Kuulutukset voidaan laittaa kirkossa lukemisen jälkeen seuraavan viikon Kokkola-lehteen ja seurakunnan omille nettisivuille avioliittoon aikovien pyynnöstä.
Vihkimisen jälkeen kirkossa ilmoittaminen onnistuu, jos pariskunta pyytää vihkivää pappia lukemaan/toimittamaan esirukouspyynnön solmitun avioliiton puolesta tulevaan jumalanpalvelukseen.

 

 

 

 

Avioliiton solmiminen eri kirkko- tai uskontokuntaan kuuluvan kanssa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkkojärjestyksen mukaan kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin, kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.

Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin toiseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen siunaustilaisuus. Avioliiton siunaaminen on mahdollinen silloinkin, kun kumpikaan aviopuolisoista ei kuulu kristilliseen kirkkoon.