Mistä apu suruun?

Mistä apua suruun?

Surusta toipuminen vaatii aikaa. Kun hautajaiset ja käytännön asioiden järjestelyt ovat ohi, surulle jää enemmän aikaa. Menetys koettelee niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja. Sureva ihminen tarvitsee usein kuuntelijaa.

Omaiset ja ystävät ovat tärkeitä kuuntelijoita. Myös seurakunnan työntekijät voivat olla apuna kuuntelemassa ja keskustelemassa.

Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa järjestetään vuosittain sururyhmiä. Lapsensa menettäneille ja itsemurhan tehneiden läheisille on myös omia sururyhmiä. Sururyhmien alkamisesta tiedotetaan Kokkola-lehdessä, ja niistä voi myös tiedustella seurakunnasta.