Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Siinä omaiset osoittavat kunnioitusta, huolenpitoa ja surua menetettyään läheisen ja rakkaan ihmisen. Hautaan siunaamistoimitus koostuu 

  • raamatunluvusta ja rukouksesta
  • puheesta ja siunaussanoista sekä 
  • virsistä ja muusta musiikista.

Tavallisesti vainajan omaiset keskustelevat papin kanssa ennen hautauspäivää. Keskustelussa puhutaan yleensä vainajan elämänvaiheista ja persoonasta, siunaustoimituksen kulusta sekä muistotilaisuuden luonteesta.

Kokkolassa on käytäntönä, että pappi ja mahdollisuuksien mukaan myös kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen, mikäli omaiset niin toivovat.