Hautaan siunaaminen

Sinulle surussasi

Olet menettänyt läheisesi. Hänen kuolemansa voi koskettaa ja järkyttää sinua syvästi. Vaikka olit ehkä osannut odottaa kuolemaa, se saattoi silti tulla yllätyksenä. Kuoleman herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin et voinut valmistautua.

Suru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa surra. Jonkun on helppo itkeä, toisella itkun aika tulee myöhemmin. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voida ennakoida. Ole surussasi itsellesi armollinen ja kunnioita tunteitasi.

Seurakuntasi haluaa auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja muiden kuolemaan liittyvien käytännön asioiden järjestelyissä. Voitte tehdä kaikki järjestelyt kiireettömästi ja yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa.

Hautajaisten järjestämisessä ei ole olemassa yhtä "oikeaa" tapaa, vaan omaisten toivomukset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Kristillinen hautaan siunaaminen ja hautauskäytännöt kertovat jo itsessään kristillisen seurakunnan uskosta. Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan portti Jumalan iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, voitti kuoleman ylösnousemisellaan ja valmisti tien valtakuntaansa. Kristittyinä saamme luottaa Raamatun lupauksiin siinä, että kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa.

Jeesus sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole." (Johanneksen evankeliumi 11:25-26)

Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin
 

Hautajaisjärjestelyihin liittyvät asiat on koottu
Surun kohdatessa. Opas hautausjärjestelyihin 
-vihkoseksi.

Halutessasi voit noutaa sen Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai tulostaa yllä olevasta kuvalinkistä.

Vihkosen tekstit ovat luettavissa myös vasemmalla olevien otsakkeiden alta.