PP on valtakunnallinen ja kansainvälinen

Lenkkinä valtakunnallisessa ja kansainvälisessä auttajien ketjussa

Palvelevan puhelimen ja netin toiminta on valtakunnallista ja kansainvälistä. Myös ulkosuomalaiset voivat soittaa Palvelevaan puhelimeen tai kirjoittaa nettiin tai chattiin.

Vuonna 2017 Palvelevien puhelimien noin 40 toimipisteessä vastattiin suomenkielellä 66 860 puheluun ja ruotsinkielellä Samtalstjänstissä 980 puheluun.

Palvelevassa netissä käytiin koko maassa yhteensä 639 keskustelua ja Palvelevassa chatissa 5 102 keskustelua. Tekniset muutostyöt palvelukatkoksineen ja Palvelevan puhelimen numeron vaihtuminen näkyivät jonkin verran keskustelujen määrissä.

Palveleva puhelin kuuluu puhelinauttajien kansainväliseen IFOTES-liittoon, jonka jäsenet ovat sitoutuneet nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja soittajan kunnioittamiseen. Kirkon keskusteluavun palvelut - Palveleva puhelin netti, chat ja kirje - ovat sitoutuneet noudattamaan myös Suomessa laadittuja vapaaehtoisen puhelinauttamisen eettisiä periaatteita.

  • Vuonna 2017 Palvelevan puhelimen puhutuimmat aiheet olivat ihmissuhteet, arjen tilanteet, hyvinvointi sekä uskoon, elämän merkitykseen ja eettisiin kysymyksiin liittyvät asiat.
  • Myös yksinäisyyden kokemukset sekä sairaudet nousivat 
    keskusteluihin. 
  • Samat aihepiirit herättivät myös chatissa eniten keskustelua.